Albanija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Albanija
Položaj: Jugoistočna Evropa
Glavni grad: Tirana
Službeni jezik: Albanski
Političko uređenje: Parlamentarna republika
Površina ukupno: 28 748 km²
Stanovništvo: 2.866.376 (podatak iz 2018.)
Valuta: Lek (ALL)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 3.286.542,00 3.089.027,00 2.913.021,00 2.880.703,00 2.876.101,00 2.873.457,00 2.866.376,00
BND, PPP (mlrd.USD) 8,37 12,29 27,77 33,99 34,69 37,25 38,26
BND po glavi stan. PPP (USD) 2.550,00 3.980,00 9.530,00 11.800,00 12.060,00 12.960,00 13.350,00
BDP (mlrd.USD) 2,03 3,48 11,93 11,39 11,86 13,03 15,10
BDP po glavi stan. (USD) 617,23 1.126,68 4.094,36 3.952,83 4.124,11 4.532,89 5.268,85
Rast realnog BDP (% promjene) -9,58 6,95 3,71 2,22 3,31 3,82 4,15
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) -0,12 -0,16 -1,36 -0,98 -0,90 -0,98 -1,01
Bilans tekućeg računa (% BDP) -5,83 -4,49 -11,37 -8,60 -7,59 -7,54 -6,69
Izvoz (% BDP) 15,41 20,12 27,98 27,27 28,98 31,56 31,68
Uvoz (% BDP) 24,03 43,34 48,56 44,53 45,83 46,60 45,40
Inflacija (% promjene) .. 0,05 3,62 1,90 1,28 1,99 2,03
SDI (mil.USD) 0,00 143,00 1.089,90 989,58 1.044,39 1.022,76 1.204,38
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 6 5 5 5 5

Najznačajnije industrijske grane

Sektor usluga
Industrija uključujući i građevinarstvo
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Albanije, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Albanije iznosi (18,42%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Albanije iznosi (21,3%);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Albanije iznosi (47,93%).

 Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj duhana, meda i ljekobilja.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora:  tekstilna industrija, kožarska industrija,  industrija građevinskih materijala, rudarstvo, proizvodnja komponenti za elektro industriju, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: transport, trgovina i turizam (u razvoju).

 

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura 2019.

0

Ukupan izvoz Albanije, po procjeni ITC-a u 2019.godini, iznosio je: 2,74 mlrd.USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Albanije sa svijetom, su: obuća, remeni i njihovi dijelovi (22,71%), mineralna goriva, ulja i proizvodi destilacije (11,92%), odjeća i odjevni predmeti - ne pleteni (11,27%), odjeća i odjevni predmeti – pleteni (9,96%), željezo i čelik (7,04%), el.mašine, oprema i dijelovi (3,89%), rude i kamen (3,42%), prerađevine od mesa, ribe i mekušaca (2,28%), jestivo povrće, korjenje i sl. (2,08%), te papir, karton i sl. (1,82%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Albanije, po procjeni ITC-a u 2019.godini, iznosio je: 5,44 mlrd.USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Albanije iz svijeta, su: mineralna goriva, ulja i proizvodi destilacije (10,5%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (7,79%), el.mašine,oprema i dijelovi (7,19%), vozila – osim tračnih (5,47%), plastika i proizvodi od plastike (3,95%), farmaceutski proizvodi (3,58%), željezo i čelik (3,57%), proizvodi od željeza i čelika (2,69%), odjeća i odjevni predmeti – pleteni (2,64%), te sirove kože (2,6%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Albanija  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, CEI, Vijeće Europe, EBRD, FAO, IBRD, IMF, NATO, MIDA, OSCE, SECI, WCO, WTO i sl.

Pregled članstva u međunarodnim organizacijama, sa detaljnijim informacijama, možete naći na stranici Ministarstva za europske i vanjske poslove Republike Albanije (Međunarodne organizacije).

Internet domain: .al
Telefonski kod: +355

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Italija
 • španija
 • Njemačka
 • Grčka
 • Kina
 • Francuska
 • Sjeverna Makedonija
 • Indija
 • SAD
 • SAD
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • italija
 • Grčka
 • Kina
 • Turska
 • Njemačka
 • Srbija
 • Španija
 • Rumunija
 • Mađarska
 • Ruska Federacija

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U ALBANIJI

Standardna stopa PDV-a u Albaniji koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet nulte stope PDV-a),  iznosi 20%.

Nulta stopa PDV-a u Albaniji primjenjuje se na slijedeće robe i usluge:

 1. izvoz robe;
 2. isporuka robe neprofitnim organizacijama;
 3. pružanje usluga koje se sastoje od radova na uvezenoj robi u Albaniji i ponovno slanje robe izvan Albanije;
 4. pružanje usluga izravno vezanih za izvoz i uvoz robe;
 5. pojedine aktivnosti u okviru međunarodnog transporta robe i putnika;
 6. isporuke roba i usluga u okviru diplomatsko-konzularnih odnosa;
 7. isporuke roba i usluga međunarodnim organizacijama, kao i članovima takvih organizacija;
 8. isporuke dobara i usluga oružanim snagama drugih država članica NATO-a;
 9. isporuka zlata Banci Albanije.

 Izvor: Poreska uprava Republike Albanije

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 3,7 % u 2018.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  4,73 % u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 3,32% u 2018.godini.

Izvor: World Bank (World Development Indicators),

Vezano za carinske postupke u Republici Albaniji (NIPT registracija, ulazak i izlazak robe, carinska deklaracija, tranzitni režim, carinski režim skladištenja, aktivni režim obrade, posebna krajnja upotreba, privremeni režim dopuštenja, pasivni postupak obrade i slobodne zone), kao i akcize, više informacija možete naći na Carinskoj upravi Republike Albanije.

Ukoliko želite znati da li je proizvod klasificiran u okviru povlaštene tarife ili tarifne kvote, trebali biste prethodno konsultirati slijedeće sporazume:

 1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike;
 2. Sporazum sa državama članicama CEFTA 2006;
 3. Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Albanije s Turskom;
 4. Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Albanije sa zemljama članicama EFTA-e.

Izvor: Carinska uprava Republike Albanije

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Albanijom

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 47.001.251,49 50.746.259,95 50.229.959,96 43.358.677,61 52.660.436,37
UVOZ 11.978.285,61 15.223.923,89 23.477.426,38 28.445.037,15 39.621.144,25
OBIM 58.979.537,10 65.970.183,84 73.707.386,34 71.803.714,76 92.281.580,62
SALDO 35.022.965,88 35.522.336,06 26.752.533,58 14.913.640,46 13.039.292,12
POKRIVENOST 392,39% 333,33% 213,95% 152,43% 132,91%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Albaniju

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Albaniju, u 2019.godini, su:

 1. drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl. (27,29%);
 2. koks i polukoks od kamenog uglja, mrkog uglja i sl. (7,57%);
 3. lijekovi (6,48%);
 4. toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika (4,28%);
 5. prehrambeni proizvodi (ne klasificirani drugdje) (3,23%);
 6. otpaci i lomljevina od željeza ili čelika (3,1%);
 7. kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama i sl. (3,04%);
 8. mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i bez dodataka (2,73%);
 9. konstrukcije (2,39%);
 10. šipke od željeza ili nelegiranog čelika (2,09%);
 11. ostali proizvodi (37,8%).

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Albanije

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Albanije, u 2019.godini, su:

 1. naftni koks, naftni bitumen i drugi ostatci (22,11%);
 2. paradajz, svježi ili rashlađeni (17,16%);
 3. dijelovi obuće (16,51%);
 4. ostalo povrće, svježe ili rashlađeno (5,87%);
 5. krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni (4,45%);
 6. naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodicii (4,14%);
 7. dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe (3,08%);
 8. sirove krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara (2,96%);
 9. obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase i sl. (2,84%);
 10. aluminij u sirovim oblicima (2,14%);
 11. ostali proizvodi (18,74%).

 Izvor:  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BIH


SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Albanijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Albanijom detaljnije informacije (sporazumi: bilateralni i multilateralni) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.