Albanija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Albanija
Položaj: južna Europa
Glavni grad: Tirana
Službeni jezik: albanski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna republika
Površina ukupno: 28 748 km²
Stanovništvo: 2.811.666 (podatak iz januara 2021.)
Valuta: albanski lek (ALL)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 3.286.542,00 3.089.027,00 2.913.021,00 2.880.703,00 2.876.101,00 2.873.457,00 2.866.376,00 2.854.191,00 2.837.849,00 2.811.666,00
BND, PPP (USD) 8.373.277.834,83 12.284.789.072,71 27.765.688.484,64 33.984.364.992,18 35.315.568.303,88 36.793.059.582,46 38.636.235.486,83 39.359.763.129,55 38.401.790.829,81 43.565.274.037,34
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 2.550,00 3.980,00 9.530,00 11.800,00 12.280,00 12.800,00 13.480,00 13.790,00 13.530,00 15.490,00
BDP (USD) 2.028.553.750,00 3.480.355.258,04 11.926.922.828,99 11.386.850.129,84 11.861.199.830,84 13.019.689.336,69 15.156.432.309,90 15.401.830.754,08 15.131.866.270,59 18.255.787.479,18
BDP po glavi stanovnika (USD) 617,23 1.126,68 4.094,35 3.952,80 4.124,06 4.531,02 5.287,66 5.396,22 5.332,16 6.492,87
Godišnji rast BDP – a (%) -9,58 6,95 3,71 2,22 3,31 3,80 4,02 2,09 -3,48 8,52
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -118.300.000,00 -156.300.000,00 -1.355.598.479,40 -979.825.099,40 -900.363.040,50 -982.237.928,30 -1.016.226.360,02 -1.218.856.026,94 -1.314.583.005,69 -1.369.694.859,41
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -5,83 -4,49 -11,37 -8,60 -7,59 -7,54 -6,70 -7,91 -8,69 -7,50
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 15,41 20,12 27,98 27,27 28,98 31,57 31,57 31,30 22,70 30,62
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 24,03 43,34 48,56 44,53 45,83 46,62 45,24 44,97 37,25 43,91
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 0,05 3,63 3,50 -0,37 2,06 2,03 1,41 1,62 2,04
SDI, neto priljev (USD) 0,00 143.000.000,00 1.089.898.207,57 989.578.334,83 1.044.389.554,86 1.022.757.857,07 1.204.383.363,60 1.201.022.154,47 1.069.744.879,65 1.218.586.452,37
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 6,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj industrijskih kultura (duhan), proizvodnja / skupljanje meda i ljekovitog bilja.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: tekstilna industrija, kožarska industrija, industrija građevinskih materijala, rudarstvo, proizvodnja dijelova / sklopova za elektro industriju, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport i trgovina, te razvoj turističkih usluga i turizma kao privredne grane.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura 2021.

0

Ukupan izvoz Republike Albanije na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio 2,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Albanije, su sljedeće: obuća , … (17,94 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (12,39 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - pleteni ili kačkani (9,93 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - osim pletenog i kačkanog (9,26 %); željezo i čelik (7,08 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, … (6,36 %); rude, kamen i pepeo … (3,5 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,19 %); jestivo povrće i određeno korjenje i stabljike (2,27 %); kao i mesne prerađevine, riblje prerađevine i prerađevine od rakova i mekušaca ili … (2,26 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Albanije čine (25,82 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura(2021.)

0

Ukupan uvoz Republike Albanije sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 5,41 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Albanije, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, … (10,06 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, … (7,41 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, … (7,31 %); vozila, osim … (5,37 %); željezo i čelik (4,96 %); plastika i proizvodi od plastike (4,21 %); farmaceutski proizvodi (4,12 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - pleteni ili kačkani (2,64 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - osim pletenog ili kačkanog (2,07 %); te proizvodi od željeza ili čelika (1,97 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Albanije čine (49,88 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Albanija je članica mnogih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • CEI
 • Vijeće Europe
 • EBRD
 • FAO
 • IBRD
 • IMF
 • NATO
 • MIDA
 • OSCE
 • SECI
 • WCO
 • WTO
 • itd

 

Internet domain: .al
Telefonski kod: +355

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 25 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)[1]

[1] Podaci su dostavljeni od zvaničnih institucija Republike Albanije gore navedenom izvoru, a isti se smatraju procjenom za 2021. godinu.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Albaniji

Standardna stopa PDV– a u Albaniji, koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet nulte stope PDV – a), iznosi 20 %.

Nulta stopa PDV – a u Albaniji primjenjuje se na slijedeće robe i usluge:

 • izvoz robe
 • isporuka robe neprofitnim organizacijama
 • pružanje usluga koje se sastoje od dodatnih radova na uvezenoj robi u Albaniji, a u cilju ponovnog izvoza dorađene robe
 • pružanje usluga vezanih za izvoz i uvoz robe
 • poslove iz oblasti međunarodnog transporta robe i putnika
 • isporuku roba i usluga kroz diplomatsko – konzularnia predstavništva
 • isporuku roba i usluga međunarodnim organizacijama, te članovima takvih organizacija
 • isporuku dobara i usluga oružanim snagama drugih država – članica NATO – a
 • isporuku zlata Centralnoj banci Albanije

Izvor:        Poreska uprava Republike Albanije

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 3,7 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN – u, iznosi 4,73 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 3,32 % u 2020. godini

Izvor:        World Bank (World Development Indicators),

Vezano za carinske postupke u Republici Albaniji (NIPT registracija, ulazak i izlazak robe, carinska deklaracija, tranzitni režim, carinski režim skladištenja, aktivni režim obrade, posebna krajnja upotreba, privremeni režim dopuštenja, pasivni postupak obrade i slobodne zone), kao i akcize, više informacija možete naći na Carinskoj upravi Republike Albanije.

Ukoliko želite znati da li je proizvod klasificiran u okviru povlaštene tarife ili tarifne kvote, trebali biste prethodno pogledati sljedeće sporazume:

 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike
 • Sporazum sa državama članicama CEFTA 2006
 • Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Albanije s Turskom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Albanije sa zemljama članicama EFTA-e

Izvor:        Carinska uprava Republike Albanije

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Albanijom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM) BAM BAM BAM BAM BAM BAM
1.) UKUPNO: 438.445.424,79 73.707.386,34 71.803.714,76 92.281.580,62 82.761.160,63 117.891.582,44
2.) IZVOZ 261.341.540,02 50.229.959,96 43.358.677,61 52.660.436,37 49.249.222,75 65.843.243,33
3.) UVOZ 177.103.884,77 23.477.426,38 28.445.037,15 39.621.144,25 33.511.937,88 52.048.339,11
4.) SALDO: 84.237.655,25 26.752.533,58 14.913.640,46 13.039.292,12 15.737.284,87 13.794.904,22
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 147,56 213,95 152,43 132,91 146,96 126,50

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Albaniju, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Albaniju
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 13.234.122,58 20,10%
2716 Električna energija 8.669.607,65 13,17%
7308 Konstrukcije … 2.828.498,77 4,30%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom 2.622.430,18 3,98%
3004 Lijekovi … 2.599.926,86 3,95%
7602 Otpaci i ostaci od aluminijuma 2.342.803,33 3,56%
0401 Mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i bez dodatog … 2.237.035,97 3,40%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 2.137.334,20 3,25%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 1.852.763,63 2,81%
7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog … 1.496.955,65 2,27%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Albaniju 40.021.478,82 60,78%
  Ostali 25.821.764,18 39,22%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Albanije, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Albanije
2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od … 10.575.727,61 20,32%
0702 Paradajz, svježi ili rashlađeni 4.376.058,17 8,41%
2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: … 4.094.614,63 7,87%
7210 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … 3.912.624,21 7,52%
6406 Dijelovi obuće … 3.144.306,55 6,04%
0709 Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno: … 2.968.872,82 5,70%
0707 Krastavci i kornišoni, svježi  ili rashlađeni 2.369.600,53 4,55%
7217 Hladno dobivena žica od željeza ili nelegiranog … 2.224.043,71 4,27%
0807 Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe: … 2.147.152,83 4,13%
0704 Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno … 1.574.200,84 3,02%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Albanije 37.387.201,90 71,83%
  Ostali 14.661.137,10 28,17%

 

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Albanijom, ima potpisan bilateralni Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije.

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Albanijom detaljnije informacije pronađite na vezama – “linkovima”: bilateralni i multilateralni sporazumi prema državama. Navedeni “linkovi” dostupni su na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije koristite vezu u nastavku:

https://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/bilateralni_odnosi/medunarodni_ugovori/prema_drzavama/Default.aspx?template_id=16&s1=1090&id=7656 .

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Albanije: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06