Asocijacija Svjetskih trgovinskih centara (WTCA) u posjeti Komori

Zamjenik generalnog sekretara Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hecegovine Momčilo Komljenović, primio je u posjetu  izvršnog direktora Asocijacije Svjetskih trgovinskih centara (WTCA), jedne od najvećih trgovinskih organizacija sa tradicijom dugom više od pola vijeka. Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti Komore i WTCA, te je izraženo zadovoljstvo jer su u toku aktivnosti otvaranja Svjetskog trgovinskog centra Sarajevo.

WTCA je aktivna zajednica koja broji preko 320 članica/WTC® punktova u blizu 100 zemalja i 15.000 eksperata u domenu trgovine i investicija, a njen cilj je da podstiče i promoviše međunarodnu trgovinu i razvoj. Korisnici licence su privredne komore, agencije za ekonomski razvoj, vladine organizacije, građevinski investitori, aerodromi, luke, logistički centri i industrijski parkovi, slobodne zone, konferencijski i izložbeni centri, hotelski lanci, poslovni inkubatori, renomirani univerziteti i mnogi drugi ekonomski subjekti. Po broju izdatih licenci, Evropa je drugi najveći WTCA region sa 82 stalne članice, odmah iza Azije i Pacifika.

Kao nosilac licence WTC na teritoriji grada, članica raspolaže ekskluzivnim pravom da koristi brend WTC za razvoj svog poslovnog modela kroz pristup globalnom WTCA ekosistemu od ukupno milion kompanija širom sveta i dostupnost svim globalnim resursima i najmodernijim digitalnim alatima WTCA, te mrežama partnerskih međunarodnih organizacijama. Grad u kome se nalazi članica Asocijacije često postaje tačka pristupa globalnoj trgovini i mogućnostima za ulaganja kroz sticanje međunarodnog poslovnog ugleda i većeg poslovnog poverenja.

Kako WTCA nije franšizna asocijacija, svakoj novoj članici u globalnoj WTCA mreži ostavlja se mogućnost da razvije sopstveni biznis model prilagođen lokalnim ekonomskim potrebama.U gotovo 70% članstva portfolio usluga bazira se na izdavanju/davanju na korišćenje poslovnog prostora u monumentalnim nekretninama, a dodatno se uključuje komponenta međunarodnih trgovinskih usluga (direktno ili u saradnji sa tradicionalnim pružaocima tih usluga kao što su privredne komore). Suština snage ove globalne mreže je u tome što omogućava da članice Asocijacije sarađuju i razmenjuju ideje i najbolju praksu u atmosferi poverenja, gde jedna članica može da stupi u kontakt sa bilo kojom drugom i pruži podršku lokalnoj poslovnoj zajednici u iznalaženju trgovinskih mogućnosti i internacionalizaciji.