35. Međunarodni sajam mašina za tekstilnu industriju ITM 2022 i Buyer Mission Program, Istanbul

Ured savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu obavještava da će se u periodu 14.-18.juni 2022. godine u Istanbulu održati 35. Međunarodni sajam mašina za tekstilnu industriju ITM 2022.

U okviru pomenutog sajma u periodu 13-16. juni 2022 godine održat će se Buyer Mission Program za strane kompanije posjetioce tokom kojeg će biti održani B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmu. Učesnicima (po jedan predstavnik kompanije) gore pomenutog Programa bit će plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu ekonomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do 26. maja 2022 godine na broj faksa: 033/ 208 – 562 ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom Programu.

Poziv
Aplikacioni formular