Pregled vanjskotrgovinske razmjene Turska – Svijet

Ukupna vanjskotrgovinska robna razmjena Turske sa svijetom

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (hilj.USD)156.992.940167.923.862180.870.841169.657.940225.291.385
UVOZ (hilj.USD)233.799.651223.046.879210.346.890219.514.373271.424.473
OBIM (hilj.USD)390.792.591390.970.741391.217.731389.172.313496.715.858
SALDO (hilj.USD)-76.806.711-55.123.017-29.476.049-49.856.433-46.133.088
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)67,1575,2982,4077,2983,00

Obim vanjskotrgovinske robne razmjene Turske sa svijetom u 2021. godini iznosio je  496,72 mlrd. USD. Od toga je ukupan iznos izvoza, u protekloj godini, dosegao vrijednost od 225,29 mlrd. USD, dok je uvoz mjerio vrijednost od 271,42 mlrd. USD.

Deficit vanjskotrgovinske bilance Turske, u 2021. godini, iznosio je 46,13 mlrd. USD.

Pokrivenost uvoza izvozom, u 2021.godini, bila je 83 %.

Izvoz Turske u 2021. godini

 Ukupno:       225,29 mlrd. USD.

Zemlje najveći uvoznici proizvoda iz Turske su: Njemačka (19,32 mlrd. USD), SAD (14,72 mlrd. USD), Ujedinjeno Kraljevstvo (13,70 mlrd. USD), Italija (11,48 mlrd. USD), te Irak (11,13 mlrd. USD) .

Podaci o zemljama uvoznicima proizvoda iz Turske, u periodu 2017. – 2021. godina,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje uvoznici proizvoda iz Turske u periodu 2017- 2021 godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom izvozu Turske u 2021. godini, su slijedeće: vozila – osim tračnih (25,03 mlrd. USD), mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (20,78 mlrd. USD), željezo i čelik (17,09 mlrd. USD), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,01 mlrd. USD), te prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, … (10,96 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodno spomenutom na raspolaganju su Vam u dokumentu „Pregled po tarifnim glavama u ukupnom izvozu Turske u periodu 2017-2021 godina“.

Najznačajniji proizvodi u izvozu Turske (po tarifnom broju proizvoda) na inozemno tržište su slijedeći: motorna vozila namjenjena prijevozu lica (9,57 mlrd. USD), nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (6,81 mlrd. USD), naftna ulja i ulja od bitumenskih materijala (6,52 mlrd. USD), dijelovi i oprema za tegljače i vozila za prijevoz više od 10 osoba (5,78 mlrd. USD), te motorna vozila za prijevoz robe (5,36 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu „Pregled proizvoda u izvozu Turske po tarifnom broju proizvoda na inozemno trziste u periodu 2017-2021 godina“.

 Uvoz Turske u 2021. godini

 Ukupno:       271,42 mlrd.USD.

Zemlje najveći izvoznici proizvoda u Tursku su: Kina (32,24 mlrd. USD), Ruska Federacija (29,00 mlrd. USD), Njemačka (21,76 mlrd. USD), SAD (13,15 mlrd. USD), te Italija (11,56 mlrd. USD).

Podaci o zemljama izvoznicima proizvoda u Tursku, u periodu 2017. – 2021. godina,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje izvoznici proizvoda u Tursku u periodu 2017-2021. godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom uvozu Turske u 2021. godini, su slijedeće: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (50,69 mlrd. USD), mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (30,96 mlrd. USD), željezo i čelik (27,62 mlrd. USD), elektične mašine, oprema i njihovi dijelovi (19,97 mlrd. USD), te plastika i proizvodi od plastike (17,59 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodnom na raspolaganju su Vam u dokumentu „Pregled po tarifnim glavama u ukupnom uvozu Turske u periodu 2017-2021 godina“.

Najznačajniji proizvodi u uvozu Turske (po tarifnom broju proizvoda) sa inozemnog tržišta su slijedeći: mješoviti proizvodi – neklasificirani (34,05 mlrd. USD), otpadno željezo i dijelovi otpada (11,13 mlrd. USD), naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih materijala (9,91 mlrd. USD), motorna vozila za prijevoz lica (6,73 mlrd. USD), te dijelovi i oprema za traktore, tegljače i vozila za prijevoz više od 10 osoba (5,81 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu „Pregled proizvoda u uvozu Turske po tarifnom broju proizvoda sa inozemnog trzista u periodu 2017-2021 godina“.

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE TURSKE SA RUSKOM FEDERACIJOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE TURSKE SA UKRAJINOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE TURSKE SA BJELORUSIJOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

Izvor podataka: www.intracen.org

Obrada i priprema: VTK BiH / STK BiH (BHEPA)

Sarajevo, 18. mart 2022.