Pregled vanjskotrgovinske razmjene Turska – Svijet

Ukupna vanjskotrgovinska robna razmjena Turske sa svijetom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (hilj.USD) 156.992.940 167.923.862 180.870.841 169.657.940 225.291.385
UVOZ (hilj.USD) 233.799.651 223.046.879 210.346.890 219.514.373 271.424.473
OBIM (hilj.USD) 390.792.591 390.970.741 391.217.731 389.172.313 496.715.858
SALDO (hilj.USD) -76.806.711 -55.123.017 -29.476.049 -49.856.433 -46.133.088
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 67,15 75,29 82,40 77,29 83,00

Obim vanjskotrgovinske robne razmjene Turske sa svijetom u 2021. godini iznosio je  496,72 mlrd. USD. Od toga je ukupan iznos izvoza, u protekloj godini, dosegao vrijednost od 225,29 mlrd. USD, dok je uvoz mjerio vrijednost od 271,42 mlrd. USD.

Deficit vanjskotrgovinske bilance Turske, u 2021. godini, iznosio je 46,13 mlrd. USD.

Pokrivenost uvoza izvozom, u 2021.godini, bila je 83 %.

Izvoz Turske u 2021. godini

 Ukupno:       225,29 mlrd. USD.

Zemlje najveći uvoznici proizvoda iz Turske su: Njemačka (19,32 mlrd. USD), SAD (14,72 mlrd. USD), Ujedinjeno Kraljevstvo (13,70 mlrd. USD), Italija (11,48 mlrd. USD), te Irak (11,13 mlrd. USD) .

Podaci o zemljama uvoznicima proizvoda iz Turske, u periodu 2017. – 2021. godina,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje uvoznici proizvoda iz Turske u periodu 2017- 2021 godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom izvozu Turske u 2021. godini, su slijedeće: vozila – osim tračnih (25,03 mlrd. USD), mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (20,78 mlrd. USD), željezo i čelik (17,09 mlrd. USD), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,01 mlrd. USD), te prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, … (10,96 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodno spomenutom na raspolaganju su Vam u dokumentu „Pregled po tarifnim glavama u ukupnom izvozu Turske u periodu 2017-2021 godina“.

Najznačajniji proizvodi u izvozu Turske (po tarifnom broju proizvoda) na inozemno tržište su slijedeći: motorna vozila namjenjena prijevozu lica (9,57 mlrd. USD), nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (6,81 mlrd. USD), naftna ulja i ulja od bitumenskih materijala (6,52 mlrd. USD), dijelovi i oprema za tegljače i vozila za prijevoz više od 10 osoba (5,78 mlrd. USD), te motorna vozila za prijevoz robe (5,36 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu „Pregled proizvoda u izvozu Turske po tarifnom broju proizvoda na inozemno trziste u periodu 2017-2021 godina“.

 Uvoz Turske u 2021. godini

 Ukupno:       271,42 mlrd.USD.

Zemlje najveći izvoznici proizvoda u Tursku su: Kina (32,24 mlrd. USD), Ruska Federacija (29,00 mlrd. USD), Njemačka (21,76 mlrd. USD), SAD (13,15 mlrd. USD), te Italija (11,56 mlrd. USD).

Podaci o zemljama izvoznicima proizvoda u Tursku, u periodu 2017. – 2021. godina,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje izvoznici proizvoda u Tursku u periodu 2017-2021. godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom uvozu Turske u 2021. godini, su slijedeće: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (50,69 mlrd. USD), mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (30,96 mlrd. USD), željezo i čelik (27,62 mlrd. USD), elektične mašine, oprema i njihovi dijelovi (19,97 mlrd. USD), te plastika i proizvodi od plastike (17,59 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodnom na raspolaganju su Vam u dokumentu „Pregled po tarifnim glavama u ukupnom uvozu Turske u periodu 2017-2021 godina“.

Najznačajniji proizvodi u uvozu Turske (po tarifnom broju proizvoda) sa inozemnog tržišta su slijedeći: mješoviti proizvodi – neklasificirani (34,05 mlrd. USD), otpadno željezo i dijelovi otpada (11,13 mlrd. USD), naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih materijala (9,91 mlrd. USD), motorna vozila za prijevoz lica (6,73 mlrd. USD), te dijelovi i oprema za traktore, tegljače i vozila za prijevoz više od 10 osoba (5,81 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu „Pregled proizvoda u uvozu Turske po tarifnom broju proizvoda sa inozemnog trzista u periodu 2017-2021 godina“.

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE TURSKE SA RUSKOM FEDERACIJOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE TURSKE SA UKRAJINOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE TURSKE SA BJELORUSIJOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

Izvor podataka: www.intracen.org

Obrada i priprema: VTK BiH / STK BiH (BHEPA)

Sarajevo, 18. mart 2022.