Pregled vanjskotrgovinske razmjene Ruska Federacija- Svijet

VANJSKOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA RUSKE FEDERACIJE SA SVIJETOM (2017. – 2021.)

Ukupana vanjskotrgovinska robna razmjena Ruske Federacije sa svijetom

 

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (hilj.USD) 357.083.135 449.347.157 422.777.167 337.105.352 491.580.327
UVOZ (hilj.USD) 226.966.395 238.151.375 243.780.553 231.667.985 293.420.076
OBIM (hilj.USD) 584.049.530 687.498.532 666.557.720 568.773.337 785.000.403
SALDO (hilj.USD) 130.116.740 211.195.782 178.996.614 105.437.367 198.160.251
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 157,33 188,68 173,43 145,51 167,53

 Obim vanjskotrgovinske robne razmjene Ruske Federacije sa svijetom u 2021.godini iznosio je 785,00 mlrd. USD. Od toga je ukupan iznos izvoza, u protekloj godini, dosegao vrijednost od 491,58 mlrd. USD, dok je uvoz mjerio vrijednost od 293,42 mlrd. USD.

Suficit vanjskotrgovinske bilance Ruske Federacije, u 2021.godini, iznosio je 198,16 mlrd. USD.

Pokrivenost uvoza izvozom, u 2021.godini, bila je 167,53 %.

Izvoz Ruske Federacije u 2021.godini

Ukupno:       491,58 mlrd.USD.

Zemlje naveći uvoznici proizvoda iz Ruske Federacije su: Kina (68,03 mlrd.USD), Nizozemska (42,16 mlrd. USD), Njemačka (29,65 mlrd. USD), Turska (26,51 mlrd. USD), te Bjelorusija (22,80 mlrd. USD).

Podaci o zemljama uvoznicima proizvoda iz Ruske Federacije, u periodu od 2017. – 2021.godine,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje uvoznici proizvoda iz Ruske Federacije u periodu 2017. – 2021.godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), nazastupljenije u ukupnom izvozu Ruske Federacije u 2021.godini, su slijedeće: mineralna gnojiva, ulja i proizvodi njihove destilacije (211,51 mlrd. USD), mješoviti proizvodi (73,64 mlrd. USD), prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali (31,57 mlrd. USD), željezo i čelik (28,88 mlrd. USD), te gnojiva (12,48 mllrd. USD).

Podaci shodno proizvodima u ukupnom izvozu Ruske Federacije, u periodu od 2017. – 2021.godine, na raspolaganju su Vam u dokumentu „Izvoz Ruske Federacije na inozemno trzište klasificirano po proizvodima u periodu 2017. – 2021.godina“.

Najzastupljeniji proizvodi u izvozu Ruske Federacije u periodu 2017. – 2021. godina na inozemno tržište i zemlje najznačajniji uvoznici spomenutih proizvoda

Nafta, naftna ulja, naftni.proizvodi i sl. proizvodi (tarifna glava 27), u 2021.godini, iz Ruske Federacije izvozili su se na tržišta koja možete naći u dokumentu „Zemlje uvoznice proizvoda pod tarifnom glavom 27 iz Ruske Federacije  u periodu 2017. – 2021.godina“.

S tim u vezi, navodimo najznačajnija od gore spomenutih tržišta slijedom: Kina (45,22 mlrd. USD), Nizozemska (33,51 mlrd.USD); Njemačka (12,23 mlrd.USD), Koreja (11,87 mlrd.USD), te SAD (8,95 mlrd. USD).

Shodno prethodno spomenutoj tarifnoj glavi br.27, najznačajniji proizvodi iste u izvozu Ruske Federacije su dati u nastavku:

 Aluminij i proizvodi od aluminija iz Ruske Federacije izvezeni su u iznosu od 8,75 mlrd. USD na svjetsko tržište pod tarifnom glavom 76 u 2021.godini. Najznačajnija tržišta uvoza ovih proizvoda iz Ruske Federaciju su slijedeća: Turska (1,42 mlrd. USD), Japan (1 mlrd. USD), Kina (0,76 mlrd. USD), SAD (0,7 mlrd. USD); Nizozemska (0,54 mlrd. USD), te Poljska (0,43 mlrd. USD).

Više informacija možete naći u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Aluminij i proizvodi od aluminija iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina“.

Željezo i čelik (tarifna glava 72) iz Ruske Federacije su, u 2021.godini, izvezeni u ukupnoj vrijednosti od cca 28,88 mlrd.USD.

Najznačajnije zemlje uvoznice gore spomenute grupe proizvoda iz Ruske Federacije su slijedeće: Turska (4,06 mlrd.USD), Meksiko (2,45 mlrd.USD), Belgija (2,32 mlrd. USD), Bjelorusija (1,94 mlrd.USD), Taipei – kineski (1,67 mlrd.USD).

Cjelokupan pregled tržišta, na kojima je ostvaren izvoz gore spomenute grupe proizvoda iz Ruske Federacije, možete pogledati u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Zeljezo i proizvodi od zeljeza pod tarifnom glavom 72 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina“.

Proizvodi od željeza i čelika, također, spadaju u značajnu grupu izvoznih proizvoda Ruske Federacije, a ukupan izvoz ovih proizvoda iznosio je 3,97 mlrd. USD. Zemlje, naveći uvoznici date grupe proizvoda, su slijedeće: Kazahstan (0,96 mlrd. USD), Bjelorusija (0,6 mlrd. USD), Uzbekistan (0,46 mlrd. USD), Indija (0,2 mlrd. USD), te Bangladeš (0,15 mlrd. USD).

Pregled svih zemalja, najznačajnijih uvoznika spomenutih proizvoda iz Ruske Federacije, nalazi se u dokumentu „Pregled izvoza roba pod nazivom Proizvodi od zeljeza i celika pod tarifnom glavom 73 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina.

Izvoz žitarica iz Ruske Federacije, u 2021.godini, iznosio je nešto više od 9,14 mlrd.USD za tarifnu glavu 10. Najznačajnija uvozna tržišta, za spomenutu grupu proizvoda, su slijedeća: Turska (2,41 mlrd. USD), Egipat (1,55 mlrd. USD), Saudijska Arabija (0,43 mlrd.USD), Azerbejdžan (0,3 mlrd. USD), te Nigerija (0,25 mlrd. USD).

Pregled tržišta na koja je izvezena ova grupa proizvoda iz Ruske Federacije pogledajte u cjelosti u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Zitarice pod tarifnom glavom 10 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina“.

Gnojiva (tarifna glava 31) iz Ruske Federacije su plasirana kroz izvoz u ukupnoj vrijednosti od 12,5 mlrd. USD na tržišta: Brazil (3,55 mlrd. USD), SAD (1,03 mlrd.USD), Kina (0,89 mlrd. USD), Estonija (0,78 mlrd. USD), te Finska (0,56 mlrd.USD).

Više o gore navedenom možete pogledati u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda iz tarifne glave 31 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina“.

Pregled izvoza proizvoda iz tarifne glave 31, po vrijednosti i shodno klasifikaciji, a u vremenskom periodu od 2017. – 2021. godine možete vidjeti u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda iz tarifne glave 31 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina“.

Naftni plin i hidrokarbonati (tarifni broj 2711) iz Ruske Federacije su izvezeni na inozemna tržišta, koja navodimo u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Naftni plin i hidrokarbonati pod tarifnim brojem 2711 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021. godina“, u ukupnoj vrijednosti od cca 8,8 mlrd.USD, dok je izvoz električne energije, u 2021.godini, iznosio ukupno oko 1,33 mlrd. USD, te dajemo pregled tržišta na kojima je izvoz i ostvaren u 2021.godini u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Elektricna energija pod tarifnim brojem 2716 iz Ruske Federacije na inozemno trziste u periodu 2017. – 2021.godina“.

Izvor podataka: www.intracen.org

Obrada i priprema: VTK BiH / STK BiH (BHEPA)

Sarajevo, 11.mart 2022.