2,5 miliona eura podrške za ekonomije zapadnobalkanske šestorke – U Tirani potpisan Ugovor između EU I ZB6 KIF

Zahvaljujući Evropskoj uniji I Ugovoru koji je juče u okviru CEFTA sedmice potpisan u Tirani, više od 1200 malih i srednjih kompanija iz svih šest zapadnobalkanskih ekonomija u naredne tri godine dobiće podršku za unapređenje proizvodnih i izvoznih kapaciteta, povećanje prodaje na svjetskom i tržištima regiona, te će im biti pružena mogućnost da postanu dobavlјači multinacionalnih korporacija, dobiju sredstva iz evropskih fondova i privuku strane investicije.

Evropska unija je izdvojila 2,5 miliona eura za podršku projektu čiji je cilj podizanje konkurentnosti privreda regiona, a koji će implementirati Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana.
EU će kroz ovaj projekat pomoći jačanje kapaciteta Komorskog investicionog foruma ali i komora  članica pojedinačno kako bi obezbjedile podršku privredi, dok će glavni korisnici ovih sredstava, odnosno usluga kreiranih tokom projekta, biti zapravo privrednici.

Zahvalјujući ovom projektu oko 200 kompanija iz regiona biće u prilici povezati se i dogovoriti poslove na bilateralnim poslovnim sastancima u organizaciji KIF-a, za njih 60 omogućiće se ulazak u međunarodne dobavlјačke lance, a isto toliko će ih zajednički nastupiti na tri velika međunarodna sajma. Planirane su i tri investicione konferencije s ciljem promocije regiona i uspješnih poslovnih priča namjenjenih stranim investitorima. Oko 60 kompanija moći će račuti na tehničku pomoć u pripremi projekata i apliciranju za sredstva iz fondova i programa EU, kao što su Horizon 2020, COSME ili Kreativna Evropa.

Privrednicima će biti na raspolaganju i onlajn baze podataka sa kvalitetnim informacijama o pojedinačnim stranim tržištima, te će biti organizovai info dani, seminari i radionice, formirane prema potrebama privrednika, na kojima će imati priliku edukovati se o koristima koje donosi regionalni ekonomski prostor, ali i dobiti savjete i informacije kako da što bolјe međusobno sarađuju i uspešnije internacionalizuju svoje poslovanje.

Posebna pažnja biće posvjećena unaprjeđenju komunikacije javnog i privatnog sektora unutar samog regiona ali i sa Evropskom unijom, s ciljem kreiranja zajedničkog ekonomskog prostora. Planirana su tri javno – privatna dijaloga između predstavnika biznisa i donosioca odluka bitnih za poslovanje, uz učešće oko 300 predstavnika poslovne zajednice regiona. Takođe je planirana izrada čak devet studija i poslovnih istraživanja koja će identifikovati prepreke za saradnju u regionu sa preporukama koje će biti upućene institucijama nadležnim za njihovo otklanjanje.