23.Međunarodni poslovni forum IBF u Sarajevu

 

 

Međunarodni poslovni forum IBF,  održan je juče u Hotelu Hils u Sarajevu. Pored toga što se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini, ovo je ujedno i prvi IBF forum oganizovan u Evropi. Forum je organizovalo Udruženje nezavisnih industrijalaca i biznismena MÜSİAD u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, i okupio je više od 600 uglednih, poslovnih ljudi iz Republike Turske, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i naravno Bosne i Hercegovine.

Prisutnima na Forumu su se obratili član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i potpredsjednik VTK/STK BiH Ahmet Egrlić,  kao i predsjednik Međunarodnog poslovnog foruma (IBF) Erol YARAR, predsjednik Udruženja nezavisnih industrijalaca  i poduzetnika MUSIAD Abdurrahman KAAN predsjednik Privredne komore Istanbula  Sekib Avdagić, potpredsjednik AK Partije -Numan Kurtulumus, te ministar trgovine Republike Turske, Ruhsar Peckan.

Nakon plenarnog dijela foruma održano je simbolično presjecanje vrpce povodom otvaranja predstavništva MUSID-a u Sarajevu, a zatim i šest panel sesija iz oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede, drvne industrije i proizvodnje namještaja, metalne industrije, građevinarstva, turizma i zdravstva. Gostima su prezentovani potencijali Bosne i Hercegovine po navedenim oblastima, a panelisti su bili predstavnici bosanskohercegovačkih kompanija. Tokom Foruma je u više navrata istaknuto da je u odnosu na raspoložive potencijale, njihova iskorištenost nedovoljna, te da postoje mnogobrojne mogućnosti za uspostavljanje poslovne saradnje. Uspješno su realizovani i poslovni sastanci  bosanskohercegovačih kompanija  sa kompanijama iz  Republike Turske i zemalja regiona MENA (Middle East and North Africa).  Drugog dana foruma organizovane su i posjete bosankohercegovačkim kompanijama.

Trgovinska razmjena između BiH i Republike Turske i zemalja regiona MENA (Middle East and North Africa) dostigla je 700 miliona euraod čega se veći dio, odnosno 80 posto realizuje sa Republikom Turskom. Osim povećanja trgovinske razmjene, cilj Foruma je da se pokušaju iskoristiti prednosti postojećeg sporazuma sa Evropskom Unijom, te da se povećaju investicije. Pozitivno je da se, posebno iz zemalja Golfskog zaliva i Turske, posljednjih godina i bilježi povećanje investicija u BiH sa tendencijom rasta.

O značaju MÜSİAD-a govori i činjenica da ova nevladina organizacija, osnovana 1990. godine, predstavlja 60.000 preduzeća sa više od 11.000 članova u Turskoj i inostranstvu. Takođe, ova organizacija broji 1,6 miliona zaposlenih i opslužuje 86 domaćih i 223 međunarodne kontakt tačke u ukupno 93 države.

Share This