19.Sjednica Odbora IKT Asocijacije

Dana 21.12.2021.godine održana je on line 19. redovna sjednica Odbora IKT Asocijacije STK/VTK BiH na kojoj su članovi odbora pored usvojenog dnevnog reda razmatrali i brojna pitanja koja se direktno tiču uslova privređivanja IT kompanija u Bosni i Hercegovini.

Dogovoreno je da se pripreme konkretna IT rješenja koja bi se prezentovala privrednim društvima grafičke industrije sa čijom Asocijacijom je uspostavljena saradnja, te da se u narednom periodu održi ponovni sastanak sa konkretnim rješenjima.

Naglašeno je da se kroz inicijativu saradnje da svim granskim asocijacijama koje djeluju u STK/VTK u cilju implementacije softverskih rješenja domaćih IT kompanija traže konkretniji zahtjevi granskih udruženja kako bi se moglo ciljano djelovati.

Usaglašeno je da se podrži Inicijativa mobilnih operatera prema Ministarstvu komunikacija i transporta BiH u cilju snižavanje naknada za korištenje radiofrekventnog spektra za mobilne mreže u BiH.

Zaključeno je da se u narednom periodu, slijedom održanog sastanka IT-a VTK BIH sa gradonačelnikom u Mostaru, predlože ispred IKT-a STK/VTK BIH sastanci u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i drugim bh gradovima, kako bi se predstavile mogućnosti IT industrije i stavio akcenat na domaće kompanije kao nosioce predstojećih procesa digitalizacije bosanskohercegovačkih kompanija.