Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je dana 03.02.2021. godine, u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Upravom za indirektno oporezivanje BiH, online edukaciju na temu „Carinski postupak izvoza/uvoza roba dvojne namjene“ putem Zoom aplikacije/platforme.

Online edukacija je realizirana povodom nedavno objavljenog i u primjenu stavljenog akta UINO BiH, a cilj iste je bio pružiti predstavnicima bh. poslovne zajednice sve potrebne informacije u vezi sa Objašnjenjem UINO BiH o postupanju u carinskom postupku izvoza/uvoza roba dvojne namjene.

U uvodnom obraćanju prisutnim su se obratili gđa. Ognjenka Lalović, direktorica Sektora privrede VTK BiH i gđa. Zagorka Gojković, UINO BiH. Online događaj je moderirao gdin. Mirza Konjo, stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH. U okviru edukacije prezentirane su sljedeće teme: Kontrola vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (gđa. Gordana Banjac, MVTEO BiH), Definicija i važnost roba dvojne namjene (gdin. Davor Ilić, UINO BiH), Tim za podršku i korištenje korelacijske tabele (gdin. Josip Dolušić, UINO BiH).

Online edukacija je ocijenjena kao vrlo uspješna, a istu je obilježio visok nivo interakcije između polaznika i predavača. Pruženi su odgovori na brojna pitanja bh. poslovne zajednice, a edukaciji je prisustvovalo 180 učesnika.