VTK BiH organizirala obuku „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

Dvodnevna radionica na temu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“ u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je 07. i 08. jula 2020. godine u Sarajevu.

Na početku edukacije polaznicima obuke se obratila dr. sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukacija, a nakon toga održala uvodnu prezentaciju na temu “Lobiranje u EU”.

U toku obuke polaznicima su prezentirani otvoreni EU programi za Bosnu i Hercegovinu poput IPA II, HORIZON 2020, COSME kao i drugi  raspoloživi programi  za programski period 2014-2020 te su predstavljeni programi Evropske unije za programski period 2021.-2027. godina.

Centralni dio edukacije bio je posvećen principima upravljanja projektnim ciklusom, pristupu logičkog okvira, metodologiji ispunjavanja EU projektne aplikacije kao i najboljim praksama u pripremi projektnih prijedloga za finansiranje iz EU fondova, kao i iskustvima u ocjenjivanju projektnih prijedloga.

Polaznici obuke su bili predstavnici javnog i privatnog sektora.

Predavači na obuci su bili: dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, Aida Daguda i mr. sc. Senad Hromić.