17.Sjednica Odbora IKT Asocijacije

Dana 03.09.2021.godine održana je on line 17. redovna sjednica Odbora IKT asocijacije STK/VTK BiH, na kojoj su članovi Odbora pored usvojenog dnevnog reda razgovarali o mnogim pitanjima od kojih bi izdvojili intenziviranje započetih razgovora IKT Asocijacije Spoljnotrgovinske komore BiH sa svim izvršnim nivoima vlasti, Regulatornom agenciji za komunikacije BiH, Agencijama za bankarstvo svih nivoa vlasti u smislu konkretizacije Zaključaka sa prethodnih sastanaka.

Pokrenuta je inicijativa da se intenzivnije uspostavi saradnja sa svim granskim asocijacijama koje djeluju u STK/VTK u cilju implementacije softverskih rješenja domaćih IT kompanija u nadolazećim vremenima digitalizacije BH društva, a posebno procesa u realnom sektoru proizvodnje.

Odbor je dao saglasnost da se pokrene procedura pripreme organizacije Izborne skupštine IKT Asocijacije do 30.09.2021.godine, kao i preduzimanje aktivnosti da u radu IKT asocijacije pri STK/VTK BiH uzme učešća što je moguće veći broj privrednih društava iz ovog sektora. Cilj svih ovih aktivnosti je pomoći ovoj industriji u rješavanju problema i pokretanju novih projekata iz oblasti digitalizacije društva,a čiji bi glavni nosioci bile domaće kompanije, te stvaranju boljeg ambijenta privređivanja IKT industrije.