Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska razmjena | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska razmjena

  • PREGLED DRŽAVA
  • PREGLED TARIFA

Napomena: Podaci su ažurni zaključno sa Decembar/Prosinac 2018. godine

IZVOZ – Bosna i Hercegovina 2017.

TARIFA KOLIČINA VRIJEDNOST
94 – Namještaj, posteljina, madraci, nosaci madraca, ja 163.336.272 kg 1.153.689.164 KM
27 – Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njiho 993.057.180 kg 943.154.368 KM
44 – Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugljen 1.639.649.557 kg 780.024.421 KM
84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanicki ur 80.278.113 kg 776.743.864 KM
64 – Obuca, kamašne i slicni proizvodi, dijelovi tih pr 21.389.649 kg 705.748.476 KM
76 – Aluminij i proizvodi od aluminija 140.389.399 kg 652.682.982 KM
85 – Elektricne mašine i oprema i njihovi dijelovi; apa 57.877.037 kg 630.662.651 KM
28 – Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorgans 1.082.358.678 kg 604.302.211 KM
73 – Proizvodi od gvožda i celika 239.823.906 kg 590.384.553 KM
72 – Gvožde i celik 675.551.191 kg 519.255.351 KM
UKUPNO (VODEĆIH 10 TARIFA): 5.093.710.982 kg 7.356.648.040 KM
UKUPNO: 8.422.659.964 kg 11.384.774.382 KM

UVOZ – Bosna i Hercegovina 2017.

TARIFA KOLIČINA VRIJEDNOST
27 – Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njiho 3.769.512.930 kg 2.602.438.449 KM
84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanicki ur 120.878.702 kg 1.477.989.403 KM
87 – Vozila, osim željeznickih ili tramvajskih šinskih 179.876.860 kg 1.289.545.744 KM
85 – Elektricne mašine i oprema i njihovi dijelovi; apa 61.472.882 kg 1.163.051.895 KM
39 – Plasticne mase i proizvodi od plasticnih masa 232.400.934 kg 949.957.018 KM
30 – Farmaceutski proizvodi 8.110.725 kg 565.667.214 KM
72 – Gvožde i celik 399.456.289 kg 562.862.808 KM
73 – Proizvodi od gvožda i celika 192.022.680 kg 516.284.600 KM
41 – Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake 24.040.729 kg 363.506.940 KM
64 – Obuca, kamašne i slicni proizvodi, dijelovi tih pr 12.254.269 kg 340.396.758 KM
UKUPNO (VODEĆIH 10 TARIFA): 5.000.027.002 kg 9.831.700.829 KM
UKUPNO: 10.500.482.296 kg 18.447.340.042 KM