Edukacija

ECOS – Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH dva desetljeća djeluje na području profesionalnog osposobljavanja i permanentnog obrazovanja s posebnim naglaskom na poduzetništvo i menadžment, tako da:

 • Razvija i promovira poduzetništvo
 • Razvija, promovira i izvodi programe preduzetničkog i menadžerskog osposobljavanja
 • (seminari – radionice, on – line učenje, licencirana osposobljavanja, …)
 • Organizira i realizira konferencije i susrete
 • Povezuje ideje, novac i znanje (tenderi)

Vizija

Postati jedan od najboljih centara u Jugoistočnoj Europi koji nudi edukativne usluge profesionalnog osposobljavanja i usavršavnja svojim korisnicima.

Misija

Misija Sektora za edukaciju određena je temeljnim zadacima i u cjelosti je u funkciji programskih zadataka Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a odnosi se na motivaciju privrednih subjekata za usvajanje novih ideja, znanja i vještina kroz kvalitetne i evropski aktualne programe obrazovanja, usavršavanja i profesionalnog osposobljavanja.

Standard

Standard koji se nastoji dostići i koji će biti implementiran u svim programima i projektima obrazovanja je EU STANDARD temeljen na vrhunskoj kvaliteti, visokoj dodanoj vrijednosti, modernim, dinamičnim i interaktivnim metodama edukacije i treninga, koji rezultiraju znanjem upotrebljivim u poslovnoj praksi preduzeća.

Izdvajamo za Vas ...

 • Seminar „Etika i integritet u privatnom sektoru“ (Tuzla, Banja Lu …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te entitetskim i kantonalnim komorama organizira seminare na temu: „Etika i integritet u privatnom sektoru“ koji će se održati: •Tuzla – 03.04.2019. (u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla) •Banja Luka – 04.04.2019. (u prostorijama Privredne komore

  2019-03-21
 • U Zenici uspješno organizovana radionica: ˝Povlačenje bespovratnih …

  Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji sa Privrednom komorom Ze-Do kantona i firmom MIPES CONSULTING iz Čepina, Republika Hrvatska, dana 06.03.2019. godine (srijeda) uspješno organizovala radionicu, na temu: ˝Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Velika sala Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona bila je premala da primi preko 90 zainteresovanih predstavnika pravnih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona i

  2019-03-12
 • Poziv za učešće na seminaru „Principi restruktuiranja SME (malih …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa kompanijom BI Consulting d.o.o. organizira dvodnevni seminar na temu „Principi restruktuiranja SME (malih i srednjih preduzeća)”. Seminar će se održati od 10-11.04.2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama hotela Hollywood (adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža). Seminar je namijenjen svim osobama iz višeg i srednjeg

  2019-03-12
 • Poziv na edukaciju „IT sigurnost i zaštita podataka“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s AvaCom GROUP d.o.o. i IDC d.o.o. organizira edukaciju za IT djelatnike i administratore na temu „IT sigurnost i zaštita podataka“. Edukacija će se održati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu, od 18. do 20.03.2019. godine. Cyber sigurnost predstavlja najveći izazov današnjice. Svjedoci smo svakodnevnih

  2019-03-11
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO