Edukacija

Sektor za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH dva desetljeća djeluje na području profesionalnog osposobljavanja i permanentnog obrazovanja s posebnim naglaskom na poduzetništvo i menadžment, tako da:

 • Razvija i promovira poduzetništvo
 • Razvija, promovira i izvodi programe preduzetničkog i menadžerskog osposobljavanja
 • (seminari – radionice, on – line učenje, licencirana osposobljavanja, …)
 • Organizira i realizira konferencije i susrete
 • Povezuje ideje, novac i znanje (tenderi)

Vizija

Postati jedan od najboljih centara u Jugoistočnoj Europi koji nudi edukativne usluge profesionalnog osposobljavanja i usavršavnja svojim korisnicima.

Misija

Misija Sektora za edukaciju određena je temeljnim zadacima i u cjelosti je u funkciji programskih zadataka Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a odnosi se na motivaciju privrednih subjekata za usvajanje novih ideja, znanja i vještina kroz kvalitetne i evropski aktualne programe obrazovanja, usavršavanja i profesionalnog osposobljavanja.

Standard

Standard koji se nastoji dostići i koji će biti implementiran u svim programima i projektima obrazovanja je EU STANDARD temeljen na vrhunskoj kvaliteti, visokoj dodanoj vrijednosti, modernim, dinamičnim i interaktivnim metodama edukacije i treninga, koji rezultiraju znanjem upotrebljivim u poslovnoj praksi preduzeća.

Izdvajamo za Vas ...

 • Poziv za učešće na edukaciji o ISO 45001:2018- Sistem upravljanja z …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine  organizuje seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu” koji se planira održati 19.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ISO 45001:2018 pomaže organizacijama da poboljšaju sigurnost zaposlenika, smanje rizike na radnom mjestu i kreiraju bolje i sigurnije radno okruženje. Cilj i očekivani

  2020-03-03
 • Poziv na edukaciju „10 poruka o radu sa zaposlenima“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Adizes South East Europe (ASEE) organiziraju edukaciju „10 poruka o radu sa zaposlenima“ koja će se održati 24.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Cilj edukacije je da od vodećih eksperata čujemo o izazovima i dobrim praksama u regionu, da prodiskutujemo o njima, kao i da ih

  2020-02-17
 • Predsjednik Vuković na poslovnom forumu “Obrazovanje i preduzet …

  Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovao je na poslovnom forumu “Obrazovanje i poduzetništvo: izazovi hrvatske budućnosti” održanom u Zagrebu u organizaciji Udruženja preduzetnika Prsten. Događaj je svečano otvorio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, dok su predavanja na temu obrazovanja i preduzetništva održali prof.dr.sc. Jasminka Havranek i mr.sc. Ante Mandić.  Događaju su prisustvovali 

  2020-02-12
 • Poziv na seminar „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu pravnih rješenja Zakona o bankama“, koji se planira održati 21.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ( Branislava Đurđeva 10). Dana 12.4.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 27/17 objavljen je Zakon o bankama, koji je od izuzetnog

  2020-02-06