U Spoljnotrgovinskoj komori BiH obilježen 17. maj, Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija