Služba za pravne poslove

O Službi

Služba za pravne poslove obavlja slijedeće poslove:

 • Zastupa interese Komore pred sudovima i državnim organima;
 • Obavlja imovinsko-pravne poslove za Komoru (izrada prijedloga odluka o raspolaganju imovinom Komore za organe i tijela, ugovore, o kupoprodaji, zakupu, djelu i sl.);
 • obavlja poslove vezane za Arbitražni sud pri Komori;
 • priprema ugovore i sporazume koje zaključuje Komora;
 • daje pravno mišljenje na ugovore i sporazume koje zaključuje Komora;
 • pruža pravnu pomoć organima i tijelima Komore i organizacionim dijelovima Uprave stručnih poslova;
 • obavlja administrativne poslove u vezi pripreme i održavanja sjednica organa Komore;
 • obavlja stručne i administrativne poslove i priprema akta kojim generalni sekretar i dva zamjenika generalnog sekretara ostvaruju svoja ovlaštenja;
 • obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa, vodi personale dosijee zaposlenih i druge kadrovske poslove (priprema ugovora o radu, rješenja, odluka, uvjerenja, prijava, odjava, itd.);
 • vodi poslove vezane za ljudske resurse Uprave stručnih poslova (planiranje, obrazovanje, ocjenjivanje učinka, organizovanje obuke i sl.).

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Održan webinar „Krizno komuniciranje“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 18. do 20.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Krizno komuniciranje“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio gdin. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao da

  2020-05-21
 • Održan webinar o poslovnom pregovaranju

  Webinar na temu “Poslovno pregovaranje u kriznim vremenima- zašto uopšte pregovarati i kako?“ održan je danas, 20. maja 2020. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung. U uvodnom dijelu webinara, učesnicima su se obratili dr. sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH i Sven Petke, direktor predstavništva Konrad

  2020-05-20
 • Održan webinar „Upravljanje stresom i vremenom“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 13. do 15.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Upravljanje stresom i vremenom“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio g. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te

  2020-05-18
 • Održan webinar „Kreativno rješavanje problema“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 12. do 14.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Kreativno rješavanje problema“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio g. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao

  2020-05-15