Sektorsko udruživanje

Želite više informacija o dešavanjima u Vašoj oblasti poslovanja, ali ne znate koga pitati?

Imate ideje kako unaprijediti poslovni ambijent u BiH, ali mislite da kao pojedinačna kompanija ne možete ništa značajno promijeniti?

Udružite se na strukovnoj osnovi u Vašoj Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, gdje možete svoj glas udružiti sa glasovima privrednika iz branše koji se susreću sa istim ili sličnim problemima.

Pronađite Asocijaciju/ Grupaciju u svojoj branši i uključite se aktivno u njen rad!

Niste pronašli asocijaciju koja se odnosi na Vašu branšu?

Znate li da je, ukoliko imate dovoljan broj poslovnih kontakata u istoj branši u BiH, moguće zajednički pokrenuti osnivanje asocijacije/ grupacije Vaše branše u VTKBiH?

Javite nam se sa Vašim idejama….

Niste zainteresirani za asocijativno udruživanje, ali imate specifična pitanja koje želite postaviti svojoj Komori? Pišite nam….

Tu smo za vas...

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
 • Olakšana trgovina voćem i povrćem u CEFTA regionu

  Zajednički komitet CEFTA donio je 25.02.2020. godine u Tivtu odluku o olakšavanju trgovine voćem i povrćem, koja će, kako je istaknuto, doprinijeti razvoju privrede Zapadnog Balkana. Odluka predviđa striktna pravila koja su usaglašena s pravilima EU, a koja su predvidljiva za privrednike i olakšavaju promet robe. Također, čine da kvalitet te robe ne bude ugrožen

  2020-02-26
 • Sektor peradarstva u 2019. godini zabilježio suficit

  Analiza podataka o vanjskoj trgovini koju su sproveli Sweden/USAID FARMA II projekat i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ukazuje da je sektor peradarstva nastavio sa odličnim rezultatima u izvozu, ostvarivši u 2019. godini suficit od 9 miliona KM . Ovo je jedan od rijetkih sektora u kojem dominira izvoz gotovih proizvoda, dok na strani uvoza

  2020-02-25
 • Održan seminar na temu „Arbitražno rješavanje sporova“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je organizirala seminar „Arbitražno rješavanje sporova“ s ciljem upoznavanja privrednih subjekata s arbitražnim načinom rješavanja sporova – sigurnom, brzom, efektivnom i efikasnom alternativnom metodom  rješavanja sporova. Tokom seminara, održanog 26. februara  u Komori u Sarajevu, istaknuto je da je arbitraža jedan od mogućih načina rješevanja sporova između stranaka, najčešće u oblasti

  2020-02-25
 • Poziv na edukaciju „Postupak usklađivanja i registracije međunarod …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira edukaciju „Postupak usklađivanja i registracije međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnji“, koja će se održati u srijedu, 18.03.2020. godine od 11:00 do 14:00 sati u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Seminar ima za cilj da upozna bh. prijevozničke firme o pravilima kreiranja međunarodnih i međuentiteskih autobuskih redova vožnje

  2020-02-25