Sektor za statistiku i informatiku

O Sektoru

Sektor za statistiku i informatiku   obavlja slijedeće poslove:

 • vodi i ažurira registar firmi (kompanija) za cijelu BiH;
 • priprema i štampa mjesečne, kvartalne i godišnje publikacije o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH;
 • u okviru programa domaćih baza podataka vodi, sistematizira i dostavlja na upit, podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom po robama, državama i sektorima za BiH, entitete, kantone, regije i općine;
 • kreira i ažurira WEB stranice Vanjskotrgovinske komore BiH;
 • učestvuje u pripremi analize ekonomskog položaja BiH privrede i tekućih kretanja tržišne konjunkture na domaćem i inozemnom prostoru koristeći informacije iz vlastitih baza podataka i agencija za statistiku;
 • proučava, programira razvoj i održava informacioni i telekomunikacioni sistem VTK.

Digitalni servisi

Naše baze o kompanijama preuzimamo od vanjskih oficijelnih registara ili ih sami kreiramo na osnovu podataka dobivenih od naših firmi – članica.

Ažurni podaci o firmama pomažu nam da Vam možemo pružiti kvalitetnije usluge prilagođene Vašim specifičnim potrebama. Provjerite da li su Vaši podaci uneseni i ažurni, te pronađite potencijalne partnere u Bosni i Hercegovini, pretraživanjem naših direktorija, registra i strukovnih kataloga.

Direktorij izvoznika
Vanjskotrgovinska razmjena
Registar kompanija
Online ATA

Pokrivenost uvoza izvozom

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • VTK/STK BiH pozdravlja usvajanje inicijative o produženju odluke o ob …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pozdravlja prihvatanje inicijative od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za donošenje produženja odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćih kompanija u javnim nabavkama. U nadi da će ova odluka biti usvojena u što skorije vrijeme, VTK/STK BiH i sve njene članice izražavaju zadovoljstvo i zahvalnost Vijeću ministara BiH zbog

  2020-05-28
 • Poslovne ponude inostranih kompanija za saradnju sa kompanijama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2020-05-28
 • IRU- Objavljena Uredba (EU) 2020/698, 28. maj

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od IRU-a da je 27.maja 2020. godine u Službenom listu EU objavljena Uredba (EU) 2020/698. Uredbom se utvrđuju posebne i privremene mjere koje se odnose na obnavljanje ili produženje određenih potvrda, dozvola i autorizacija te odgađanje određenih periodičnih provjera i periodične obuke u području prometnog zakonodavstva. Što se

  2020-05-28
 • Poziv- Digitalni sajam SHOEDEX 2020

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će prvi digitalni sajam SHOEDEX 2020 – Sajam obuće, kožne galanterije i kožnih dodataka, održati od 01. – 03. juna 2020. godine putem platforme na adresi www.shoedex.events. Na sajmu će učestvovati 27 kompanija iz oblasti obuće te 4 kompanije iz oblasti torbi

  2020-05-28