Sektor za edukaciju VTK BiH uspješno je započeo novi ciklus u okviru „FIATA škole špedicije“ | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija