Sektor privrede

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
 • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
 • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
 • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
 • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
 • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
 • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Održan 6. sastanak članova Odbora rashladne, klima tehnike i toplotn …

  Odbor članova rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi je održan 23.02.2021. i tom prilikom je elaboriran izvještaj o radu u protekloj godini. Glavne aktivnosti tiču se izrade baze podataka/registra vlasnika opreme kojom će se omogućiti registracija rashladnih i HVAC uređaja, sa više od 3kg rashladnog medija, te tipa i količina korištenih supstanci koje oštećuju ozonski

  2021-02-23
 • Prva info sesija o Regionalnom Challenge Fondu

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva na Prvu info sesiju o Regionalnom Challenge Fondu i prvom javnom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresiranosti, koja će se održati u srijedu, 24. februara, u 10 sati, putem Zoom platforme. Tokom sesije, RCF tim će predstaviti prvi javni poziv i detaljno pojasniti kriterije prihvatljivosti, kriterije selekcije, proceduru prijavljivanja,

  2021-02-22
 • Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu

  Projekat podrške održivom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine (USAID) izradio je dokument pod nazivom Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu u Bosni i Hercegovini koji utvrđuje načela kojima se treba voditi Bosna i Hercegovina prilikom obavljanja turističkih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, kao i protokoli za turističko-ugostiteljske subjekte, čija je svrha

  2021-02-19
 • Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja potvrde o domaćem p …

  Upravni odbor Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne  Hercegovine na redovnoj sjednici održanoj 09.02.2021. godine, usvojio je Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja potvrde o domaćem porijeklu robe, usluga i radova. Navedenim Uputstvom se uređuju uslovi, način i postupak izdavanja potvrde o domaćem porijeklu robe, usluga i radova koju izdaje Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, a koju

  2021-02-12