Sektor privrede

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
 • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
 • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
 • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
 • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
 • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
 • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Freshfel Europe studija: Procjena uticaja pandemije COVID-19 na EU sek …

  Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Evropska asocijacija proizvođača svježih proizvoda koja predstavlja interese lanca snabdijevanja svježim voćem i povrćem (Freshfel Europe), objavila Procjenu uticaja pandemije COVID-19 na EU sektor svježeg voća i povrća, koji uključuje preporuke za donosioce odluka. Ova studija sadrži 88 stranica koje precizno prikazuju uska grla i dosad utvrđene

  2020-05-18
 • Priručnik: Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obavještena da je u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u BIH – SBA u BiH“ pripremljen priručnik „Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH“. Priručnik je namijenjen kreatorima javnih politika, te direktorima preduzeća i preduzetnicima,

  2020-04-28
 • Bisnode podrška privredi Bosne i Hercegovine 

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je da Bisnode, kao najveća evropska analitičko-bonitetna kuća, koja posluje u 19 zemalja Evrope, i strateški je partner američke bonitetne kuće Dun&Bredstreet, što omogućava pristup do poslovnih informacija iz 220 zemalja svijeta, želi pružiti potrebne informacije o biznisu na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, u najbržem mogućem roku, kao

  2020-04-15
 • Analize VTK/STK BiH o uticaju pandemije na vanjskotrgovinsku razmjenu …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je analizirala podatke o vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine i svijeta u razdoblju I- III mjesec 2020.godine i pripremila analize o uticaju pandemije na vanjskotrgovinsku ramjenu u pojedinim sektorima i za pojedine proizvode. Metalska i elektro industrija Drvna industrija i šumarstvo Tekstil, koža, odjeća i obuća Hemijsko-farmaceutska industrija Grafička i

  2020-04-10