Direktorij izvoznika | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH

Direktorij izvoznika

PRETRAGA PO KLASIFIKACIJI

PRETRAGA PO NAZIVU KOMPANIJE

„Upis u Direktorij bh izvoznika je dobrovoljan i neobavezujući za bh kompanije i koristi se u promotivne svrhe. VTK BiH se odriče odgovornosti ukoliko podaci određenih kompanija nisu navedeni u direktoriju. Takođe, kompanije su odgovorne za istinitost podataka koje su dostavile.“