Privredne komore u FBiH

Naziv i adresa Predsjednik Telefon FAX
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva br.10
71000 Sarajevo
Mirsad Jašarspahić, predsjednik
mr.sc.Marko Šantić, potpredsjednik
+387 33 217 782
+387 33 217 782
+387 33 217 783
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine – Ured Mostar
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar
+387 36 332 963 +387 33 332 966
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije br. 8
71000 Sarajevo
Muamer Mahmutović +387 33 250 190 +387 33 250 138
+387 33 250 138
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
M.Tarabara br. 15
72000 Zenica
Šefkija Botonjić +387 32 403 028 +387 32 286 779
Kantonalna privredna komora Tuzla
Trg Oslobođenja bb
75000 Tuzla
Nedret Kikanović +387 35 369 550
+387 35 369 560
+387 35 369 552
Privredna komora Unsko-sanskog kantona
Trg Maršala Tita bb
77000 Bihać
Enes Ružnić +387 37 316 351 +387 37 316 353
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
Gamal Abdel Ganema br. 19
73000 Goražde
Zijo Terović +387 38 227 644 +387 38 227 350
Gospodarska komora Županije posavske
III Ulica br. 25
76270 Orašje
Vlado Župarić +387 31 713 565 +387 31 713 565
Gospodarska komora Zapadno-hercegovačke županije
Fra Grge Martića bb (zgrada Županije)
88240 Posušje
Zdenko Grbavac +387 39 682 246
+387 39 682 247
+387 39 682 248
Gospodarska komora Hercegbosanske županije
Trg Kralja Tomislava bb
80101 Livno
Ivo Čavar +387 34 203 613 +387 34 202 256
Privredna komora Srednje-bosanskog kantona Jajce
Zgrada općine
70101 Jajce
Asim Gradinčić +387 30 658 678 +387 30 658 678
Privredna / Gospodarska komora
Hercegovačko-neretvanske županije

Ante Starčevića bb
88000 Mostar
Perica Jurković, predsjednik +387 63 333 593 +387 36 397 230