Prezentacija programa “Razvoj radne snage i veći pristup tržištima”

Vanjkotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne I Heercegovine obavještava da projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo poziva na zvaničnu prezentaciju programa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) pod nazivom “Razvoj radne snage i veći pristup tržištima” (eng. Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM).

Prezentacija će se održati u petak 29.03.2019. godine u 11:00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo u velikoj sali (Adresa: La Benevolencije br.8, 71000 Sarajevo).

Tokom prezentacije predstavnici USAID WHAM programa predstaviće mogućnosti prijave za novi javni poziv za podršku kompanija iz sektora metala, drveta i tekstila/obuće putem bespovratnih (grant) sredstava.

Zainteresovani za učešće na ovom događaju mogu svoje prisustvo potvrditi putem e-maila na abrkan@iesc.org ili elvirab@pksa.ba najkasnije do srijede , 27.03.2019. godine.

Više informacija možete naći u prilogu.

Poziv
Prilog 1
Prilog 2