Predstavnici Asocijacije TOKO učestvovali na Međunarodnom skupu kožara i obućara | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija