Poziv za učešće na seminaru “Značaj standarda zanimanja za privredne subjekte”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine,  u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine (APOSO), organizira seminar na temu “Značaj standarda zanimanja za privredne subjekte” dana 24.05.2019. godine u 11:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

S obzirom na značaj razvoja obrazovane i stručne radne snage, u skladu sa zahtjevima tržišta rada, odnosno potrebama kompanija, od izuzetne je važnosti da same kompanije iskažu svoje potrebe i zahtjeve u smislu neophodnih vještina i znanja koje moraju imati njihovi budući zaposlenici, a koje su neizbježni dio standarda zanimanja i koje omogućuju definiranje obrazovnih programa za kadrove koji će odgovoriti potrebama kompanija u pitanju kvalifikacija, ali i zahtjevima vremena, savremenog tržišta i rada uopće.

Seminar je namijenjen privrednim subjektima,  odnosno, predstavnicima relevanitnih bh institucija i drugim zainteresiranim organizacijama s ciljem boljeg upoznavanja sa  razvojem standarda zanimanja, te pripremom konkretnih budućih inicijativa, prijedloga i sugestija vezano za kvalifikacije i vještine potrebne radne snage.

Učešće na seminaru je besplatno.

Ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 22.05.2019. godine  do 16:00 na e-mail: edukacija@komorabih.ba. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 033/566-200 i 033/566-201.

Poziv

Prijava