Poziv za učešće na seminaru “Lean menadžment u praksi“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. Sarajevo organizira seminar na temu “Lean menadžment u praksi“ koji se održava 17.07.2019. godine u prostorijama VTK BiH u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

U pitanju je poslovna filozofija koja obuhvaća cijeli lanac proizvodnje ili pružanja usluge, od narudžbe pa do isporuke proizvoda ili usluge krajnjem kupcu. Lean je primjenjiv u proizvodnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, školstvu, vojnoj službi, javnoj upravi, uslužnim djelatnostima, finansijskim institucijama, velikim i malim poduzećima i omogućava postizanje izuzetnih rezultata  praveći značajne uštede.

Obuka je namijenjena direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih razina, zaposlenicima i svima onima koji žele u naprijediti svoja znanja u predmetnoj oblasti.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 295,00 KM (+PDV) po polazniku. Za svakog narednog polaznika iz iste institucije obezbijeđen je popust od 10%. U cijenu su uključena stručna predavanja, seminarski materijali, ručak i osvježenje za vrijeme planiranih pauza.

Prijave se vrše popunjavanjem prijavnog obrasca u prilogu i dostavljanjem na e-mail adresu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine: edukacija@komorabih.ba ili na adresu ASK Consulting: info@askconsulting.ba. Uplate kotizacije se mogu izvršiti na račun 1610000192890040 kod Raiffeisen Bank BiH (ASK Consulting).

Detaljnije informacije mogu se dobiti na: 033 566 201 ili 063 710 743.

Pozivno pismo

Program

Prijava učešća