Poziv na seminar „Mali vs veliki na tržištu – koliko smo daleko od EU“ (Zloupotreba vladajućeg položaja u pravu BiH i EU) | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija