Poziv na Seminar “Category Management“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. organizira seminar “Category Management“, koji će se održati 25.04.2019. godine u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo, La Benevolencije 8, Sarajevo.

Ciljna skupina obuke su zaposlenici i menadžeri u komercijali/prodaji, vlasnici i direktori malih i srednjih preduzeća posebno u oblasti trgovine kao i svi drugi koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Kotizacija za učešće na seminaru za rane prijave do 12.04.2019. godine iznosi 179 KM (+PDV), a za prijave do 22.04.2019. godine iznosi 199 KM (+PDV). U cijenu su uključena stručna predavanja, seminarski materijal, ručak i osvježenje u planiranim pauzama.

Prijave se vrše popunjavanjem prijavnog obrasca u prilogu i dostavljanjem na e-mail adresu Vanjskotrgovinske komore BiH: edukacija@komorabih.ba ili na adresu ASK Consulting: info@askconsulting.ba. Uplate kotizacije se mogu izvršiti na račun 1610000192890040 kod Raiffeisen Bank BiH (ASK Consulting).

Detaljnije informacije mogu se dobiti na: 033 566 201 ili 063 710 743.

Poziv
Program
Prijava