Poziv na edukaciju „Škola ekonomske diplomatije – Modul 3“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Privrednom komorom RS, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima organizira drugi ciklus edukacije na temu „Ekonomska diplomatija“ (Modul 3), koja će se održati 26. i 27.03.2019. godine u Banja Luci (Privredna komora RS, ulica Đure Daničića 1/II).

Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu. Prvi ciklus edukacije je uspješno realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu uz prisustvo više od 300 učesnika, a Modul 1 i Modul 2 drugog ciklusa edukacije su uspješno organizirani u 2018. godini u Banja Luci.

Cilj obuke je pružiti konkretne informacije i neophodna znanja predstavnicima bh. kompanija i državnim službenicima, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unapređenju međunarodne ekonomske saradnje.

Pored ostalog, na obuci će biti riječi o međunarodnom marketingu kao osnovi međunarodnog poslovanja, međunarodnom poslovnom pravu, međunarodnom pregovaranju i trgovinskim ugovorima, arbitražnom rješavanju sporova, lobiranju, imidžu i promociji države u međunarodnim odnosima, ekonomskoj diplomatiji u praksi, saradnji privatnog i javnog sektora u privlačenju investicija.

Edukacija je besplatna za sve učesnike koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac (prilog) na email adresu mirza.konjo@komorabih.ba
Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 22.03. do 12:00 sati. Više informacija u vezi sa ovom edukacijom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204 (kontakt osoba je gdin. Mirza Konjo; Sektor za edukaciju VTK BiH).

Poziv
Program
Prijava