Poziv bh. kompanijama za učešće na Poslovnom forumu Zapadnog Balkana

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da će se 04. jula 2019. godine u Poznanu (Poljska) održati Poslovni forum Zapadnog Balkana, u sklopu Samita država regiona Zapadnog Balkana (03 – 05. jul 2019. godine).

Događaji su dio inicijative Berlinskog procesa, čiji je cilj jačanje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana i njihova evropska integracij sea.

Zasnovan na glavnom programu Berlinskog procesa i odgovarajući na realne poslovne potrebe Poslovni forum Zapadnog Balkana će biti fokusiran na sljedeća 3 sektora:

– Energetski: obnovljivi izvori energije, proizvodnja i distribucija energije, upravljanje i održavanje mreže i instalacija, građevinski sektor u energetici (uključujući modernizaciju elektrana);

– Digitalni: IT i ICT, vještačka inteligencija, digitalne usluge, automatizacija, industrija 4.0, e-government i govtech, analiza i upravljanje podacima, razvoj digitalne infrastrukture;

– Prehrambeni i agrotehnički: poljoprivreda, prerada hrane, proizvodnja, poljoprivredna mehanizacija, razvoj usluga u ruralnim područjima.

Preliminarnim programom foruma predviđeno je održavanje B2B sastanaka, brojnih panel sesija, prezentacija poslovnih ljudi sa Zapadnog Balkana i iz Evropske unije i dr.

Više informacija o događaju možete pronaći na web stranici: https://www.gov.pl/web/diplomacy/program-summit-business-forum.

Za učešće na forumu obavezna je prethodna registracija, koja se može izvršiti elektronskim putem na sljedećoj web stranici: http://www3.paiz.gov.pl/Western_Balkans_Summit/

Molimo bh. kompanije koje se prijave za učešće na forumu, da protvrdu učešća dostave i Vanjskotrgovinskoj komori BiH na jednu od sljedećih e-mail adresa:

– danijela.kovac@komorabih.ba (Danijela Kovač, tel: 033 566 267)

– ivana.knezevic@komoraboih.ba (Ivana Knežević, tel: 033 566 237)

Program