Poziv bh. firmama za učešće na međunarodnim poslovnim susretima u oblasti proizvodnje hrane AgroB2B@NSFair

Evropska mreža preduzetništva u Srbiji – Biznis inkubator Novi Sad i Privredna komora Srbije u saradnji sa Novosadskim sajmom, i u suorganizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (kao koordinator EEN Mreže FBiH), poziva privredne subjekte i druge zainteresirane iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na međunarodnim poslovnim susretima – AgroB2B@NSFair, koji će se održati u okviru 86. Međunarodnog polјoprivrednog sajma u Novom Sadu, 14. maja 2019. godine na Novosadskom sajmu, Kongresni centar „Master“.

Osnovna cilјna grupa su proizvođači i trgovci hrane i pića, ali je događaj otvoren i za povezane sektore poput:
• polјoprivredne mehanizacije,
• đubriva i sredstava za zaštitu bilјa,
• pakovanja,
• obnovlјivih izvora energije u polјoprivredi,
• opreme za proizvodnju i preradu hrane,
• primenjene nauke i istraživanja itd.

AgroB2B@NSFair želi da podstakne poslovnu saradnju izraženu kroz veći obim razmjene prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sl., ali i saradnju u oblasti razmene znanja i tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.

Međunarodni polјoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se ove godine održava 86. put, predstavlja vodeći sajam iz oblasti agrobiznisa u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Učešće na b2b događaju je besplatno, a učesnici sami obezbjeđuju ulaznicu za sajam i pokrivaju eventualne troškove prevoza i smještaja u Novom Sadu.

Rokovi:

08.05.2019: Online registracija
11.05.2019: Odabir interesantnih profila i zakazivanje B2B sastanaka
14.05.2019: Međunarodni poslovni susreti ” AgroB2B@NSFair “

Sve informacije o b2b susretima, uključujući registraciju, program i on- line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici: http://agrob2b2019.talkb2b.net/

Kontakt osobe :
Biznis Inkubator Novi Sad
Biljana Viduka
E-mail: een-srbija@uns.ac.rs

Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine:
Mersiha Selmanović
+387 33 56 62 42
mersiha.selmanovic@komorabih.ba

Poziv