Potpredsjednik Vuković i zvanično član Upravnog odbora Eurokomore | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija