Posjeta privredne delegacije Ambasade SAD-a u Sarajevu Međunarodnom sajmu franšizinga u Njujorku | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH