Održan seminar „Upravljanje krizama – saniranje i restrukturiranje preduzeća u krizi“ | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija