Održan seminar „Etika u poslovanju/Poslovni integritet“ | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija