Održan Okrugli sto na temu “Obavljanje međunarodnog prevoza putnika i sankcionisanje nelegalnih oblika rada i rada “na crno“ | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija