Obilježavanje 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija