Kontakt

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sektor za transport i komunikacije
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 566 177
Fax: +387 33 566 176
e-mail: bus@komorabih.ba

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Prezentiran ADRIPASS projekat

  Na konferenciji „Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva” održanoj u periodu od 18.-20.03.2019. godine u Sarajevu, koordinator ADRIPASS projekta Kristina Čosić, nazočnim učesnicima je prezentirala osnovni cilj ADRIPASS projekta i ulogu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kao partnera projekta. Obzirom na sam naziv konferencije i često korišteni termin “digitalizacija”, podvučena je paralela sa zadatkom Vanjskotrgovinske komore BiH koji

  2019-03-21
 • Održan sastanak Mješovite komisije sa Bjelorusijom

  Na sastanku Mješovite komisije za međunarodni cestovni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Bjelorusije, održanom u Sarajevu, u svojstvu člana delegacije Bosne i Hercegovine, pored predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, prisustvovao je i predstavnik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Povećanje robne razmjene između dvije države i namjera da se omogući jednostavnije obavljanje

  2019-03-08
 • Od 1. januara 2020.godine i bilateralni prijevoz tereta sa Latvijom be …

  Na sastanku Mješovite komisije za međunarodni cestovni prijevoz između Latvije i Bosne i Hercegovine, održanom u Rigi, u svojstvu člana delegacije Bosne i Hercegovine, pored predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, prisustvovao je i predstavnik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Podaci o robnoj razmjeni, koje su predstavile obe delegacije, pokazali su da obim

  2019-03-07
 • 81. sastanak Komiteta za unutrašnji transport (ITC) UNECE-a

  Pored prisustva predstavnika državnog ministartva, predstavnik Vanjskotrgovinske komore BiH na poziv sekretara UN-ove Ekonomske komisije za Evropu (UNECE), učestvuje na 81. sastanku Komiteta za unutrašnji transport (ITC) UNECE-a Ujedinjenih naroda u Ženevi od 19.-22. Februara 2019. godine Plenarna sesija je počela 19. februara u Ženevi, sa segmentom politike na visokom nivou o “Automatizaciji u transportu”,

  2019-02-20