Kabinet predsjednika i potpredsjednika

Kabinet predsjednika i potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine obavlja stručne i administrativne poslove koji su potrebni za ostvarivanje funkcije predsjednika i potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kao i  stručne poslove bilateralne i multilateralne suradnje Komore sa privrednim komorama i međunarodnim asocijacijama drugih zemalja, uključujući i sporazume o međukomorskoj suradnji.

U okviru Kabineta predsjednika i potpredsjednika se obavljaju i poslovi informisanja poslovne zajednice i šire javnosti o aktivnostima Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i drugim pitanjima bitnim za privredu BiH.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade VTK/STK BiH

    Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva sve autore i kreativne timove da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja godišnje nagrade Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH. Svrha natječaja je dobivanje jedinstvenog idejnog rješenja nagrade Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. U javnom pozivu mogu sudjelovati amaterski ili profesionalni dizajneri – samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi. Svaki od

    2020-01-20
  • Poziv za učešće na edukaciji o zahtjevima standarda ISO 27001:2013

    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija” koji se planira održati 06.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). ISO 27001 sadrži zahtjeve za uspostavu, primjenu, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema upravljanja bezbjednošću informacija, te rizicima u kontekstu sveukupnog poslovanja organizacije. ISO 27001:2013

    2020-01-15