Sektor za edukaciju

O nama

Potrebe za stalnim obrazovanjem menadžera i stručnim usavršavanjem operativnih djelatnika, postaju sve intenzivnije, a naročito u tehnološki razvijenijim i izvozno orijentiranim preduzećima. Tržišni izazovi, s jedne, i konkurencija, s druge strane, zahtijevaju od menadžmenta i svih ostalih djelatnika nove ideje i nova znanja, a koje je u pravilu moguće steći samo kroz sistematski organizirano, dakle, permanentno obrazovanje i usavršavanje.

Iz tih je razloga organiziran Sektor za edukaciju, čija je misija u potpunosti određena temeljnim zadacima i savremenoj edukativno-programskoj orijentaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Naime, životna potreba za usvajanje novih ideja, znanja i vještina, postaje svakim danom sve veća, tako da ne postoji više dilema „obrazovati se ili ne“, nego se postavlja pitanje „u čemu, kako i gdje se obrazovati i usavršavati?“

To je izvorna pedagoška i fah-zadaća Sektora za edukaciju, koji ima izgrađenu fleksibilnu organizacionu i kadrovsku strukturu, koja se efikasno i kvalitetno adaptira dinamici i promjenama u oblasti tehnike, tehnologije, organizacije, marketinga i kontrole, te na tim osnovama projektira adekvatne programe stručnog osposobljavanja i dopunskog obrazovanja menadžera i operativnih djelatnika u preduzećima.

Shodno tome, Sektor za edukaciju prevashodno definira, priprema i realizira programe stručnog osposobljavanja menadžera i operativnih djelatnika, jer investiranje u znanje poslovnih ljudi za produktivan rad, i njihova motivacija za učinkovito poduzetništvo, danas, u modernom, poslovno-dinamičnom svijetu, postaju okosnica razvoja i poslovanja preduzeća.

U tom smislu, i na tragu te vrste edukativnog djelovanja, Sektor za edukaciju razvio je sljedeće oblike obrazovanja i usavršavanja: Škola ekonomske diplomatije, Škola vanjskotrgovinskog poslovanja, Stručnjak za EU fondove, Škola poslovne administracije, Škola poslovnog engleskog i njemačkog jezika, ECDL škola računara, FIATA škola špedicije, IRU akademija, Specijalistički seminari iz oblasti izvoza, prodaje i marketinga, te druge škole, radionice i specijalistički seminari.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Seminar „Etika i integritet u privatnom sektoru“ (Tuzla, Banja Lu …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te entitetskim i kantonalnim komorama organizira seminare na temu: „Etika i integritet u privatnom sektoru“ koji će se održati: •Tuzla – 03.04.2019. (u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla) •Banja Luka – 04.04.2019. (u prostorijama Privredne komore

  2019-03-21
 • U Zenici uspješno organizovana radionica: ˝Povlačenje bespovratnih …

  Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji sa Privrednom komorom Ze-Do kantona i firmom MIPES CONSULTING iz Čepina, Republika Hrvatska, dana 06.03.2019. godine (srijeda) uspješno organizovala radionicu, na temu: ˝Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Velika sala Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona bila je premala da primi preko 90 zainteresovanih predstavnika pravnih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona i

  2019-03-12
 • Poziv za učešće na seminaru „Principi restruktuiranja SME (malih …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa kompanijom BI Consulting d.o.o. organizira dvodnevni seminar na temu „Principi restruktuiranja SME (malih i srednjih preduzeća)”. Seminar će se održati od 10-11.04.2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama hotela Hollywood (adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža). Seminar je namijenjen svim osobama iz višeg i srednjeg

  2019-03-12
 • Poziv na edukaciju „IT sigurnost i zaštita podataka“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s AvaCom GROUP d.o.o. i IDC d.o.o. organizira edukaciju za IT djelatnike i administratore na temu „IT sigurnost i zaštita podataka“. Edukacija će se održati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu, od 18. do 20.03.2019. godine. Cyber sigurnost predstavlja najveći izazov današnjice. Svjedoci smo svakodnevnih

  2019-03-11