Sektor za edukaciju

O nama

Potrebe za stalnim obrazovanjem menadžera i stručnim usavršavanjem operativnih djelatnika, postaju sve intenzivnije, a naročito u tehnološki razvijenijim i izvozno orijentiranim preduzećima. Tržišni izazovi, s jedne, i konkurencija, s druge strane, zahtijevaju od menadžmenta i svih ostalih djelatnika nove ideje i nova znanja, a koje je u pravilu moguće steći samo kroz sistematski organizirano, dakle, permanentno obrazovanje i usavršavanje.

Iz tih je razloga organiziran Sektor za edukaciju, čija je misija u potpunosti određena temeljnim zadacima i savremenoj edukativno-programskoj orijentaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Naime, životna potreba za usvajanje novih ideja, znanja i vještina, postaje svakim danom sve veća, tako da ne postoji više dilema „obrazovati se ili ne“, nego se postavlja pitanje „u čemu, kako i gdje se obrazovati i usavršavati?“

To je izvorna pedagoška i fah-zadaća Sektora za edukaciju, koji ima izgrađenu fleksibilnu organizacionu i kadrovsku strukturu, koja se efikasno i kvalitetno adaptira dinamici i promjenama u oblasti tehnike, tehnologije, organizacije, marketinga i kontrole, te na tim osnovama projektira adekvatne programe stručnog osposobljavanja i dopunskog obrazovanja menadžera i operativnih djelatnika u preduzećima.

Shodno tome, Sektor za edukaciju prevashodno definira, priprema i realizira programe stručnog osposobljavanja menadžera i operativnih djelatnika, jer investiranje u znanje poslovnih ljudi za produktivan rad, i njihova motivacija za učinkovito poduzetništvo, danas, u modernom, poslovno-dinamičnom svijetu, postaju okosnica razvoja i poslovanja preduzeća.

U tom smislu, i na tragu te vrste edukativnog djelovanja, Sektor za edukaciju razvio je sljedeće oblike obrazovanja i usavršavanja: Škola ekonomske diplomatije, Škola vanjskotrgovinskog poslovanja, FIATA škola špedicije, Škola za pisanje prijedloga za EU fondove, Škola upravljanje lancima nabavke, Akademija digitalnog marketonga, IRU akademija, specijalistički seminari iz oblasti izvoza, prodaje i marketinga, te druge škole, radionice i specijalističke seminare.

Katalog edukacija za 2020

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Poziv na webinar “ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sis …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira webinar “ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja“, koji se planira održati  17.12.2020. godine putem Zoom online platforme. Webinar ima za cilj da pruži informacije o elementima novog standarda ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja (Guidelines for auditing management systems). Standard je primjenjiv u svim vrstama organizacija koje

  2020-11-24
 • Poziv na online edukaciju „Ekonomska diplomatija – napredni mo …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima organizira online edukaciju na temu „Ekonomska diplomatija – Napredni modul“, koja će se održati 02.12.2020. godine putem Zoom aplikacije/platforme. Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je

  2020-11-23
 • Završen studijski program „Podrška VTK/STK BiH malim i srednjim pr …

  Predstavnici Vanjskotrogovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine su, u periodu 20.10-14.11.2020. godine, prisustvovali online studijskom programu „Podrška digitalizacijskim procesima u malim i srednjim preduzećima i industriji 4.0“ održanom u organizaciji Asocijacije malih i srednjih preduzeća Češke Republike (Association of Small and Medium-sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic), a pod pokroviteljstvom Aid for Trade programa

  2020-11-20
 • Održan webinar „Kako bh. kompanije mogu postati inovativnije uz kor …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa organizacijom i-dijaspora u okviru projekta i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, organizirala je dana 19.11.2020. godine webinar na temu „Kako bh. kompanije mogu postati inovativnije uz korištenje kickbox metodologije“. Na ovoj prezentaciji prezentiran je značaj intrapoduzetništva za korporacije i njihove uposlenike. U uvodu je tematizirana Kickbox metoda

  2020-11-20