Sektor za edukaciju

O nama

Potrebe za stalnim obrazovanjem menadžera i stručnim usavršavanjem operativnih djelatnika, postaju sve intenzivnije, a naročito u tehnološki razvijenijim i izvozno orijentiranim preduzećima. Tržišni izazovi, s jedne, i konkurencija, s druge strane, zahtijevaju od menadžmenta i svih ostalih djelatnika nove ideje i nova znanja, a koje je u pravilu moguće steći samo kroz sistematski organizirano, dakle, permanentno obrazovanje i usavršavanje.

Iz tih je razloga organiziran Sektor za edukaciju, čija je misija u potpunosti određena temeljnim zadacima i savremenoj edukativno-programskoj orijentaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Naime, životna potreba za usvajanje novih ideja, znanja i vještina, postaje svakim danom sve veća, tako da ne postoji više dilema „obrazovati se ili ne“, nego se postavlja pitanje „u čemu, kako i gdje se obrazovati i usavršavati?“

To je izvorna pedagoška i fah-zadaća Sektora za edukaciju, koji ima izgrađenu fleksibilnu organizacionu i kadrovsku strukturu, koja se efikasno i kvalitetno adaptira dinamici i promjenama u oblasti tehnike, tehnologije, organizacije, marketinga i kontrole, te na tim osnovama projektira adekvatne programe stručnog osposobljavanja i dopunskog obrazovanja menadžera i operativnih djelatnika u preduzećima.

Shodno tome, Sektor za edukaciju prevashodno definira, priprema i realizira programe stručnog osposobljavanja menadžera i operativnih djelatnika, jer investiranje u znanje poslovnih ljudi za produktivan rad, i njihova motivacija za učinkovito poduzetništvo, danas, u modernom, poslovno-dinamičnom svijetu, postaju okosnica razvoja i poslovanja preduzeća.

U tom smislu, i na tragu te vrste edukativnog djelovanja, Sektor za edukaciju razvio je sljedeće oblike obrazovanja i usavršavanja: Škola ekonomske diplomatije, Škola vanjskotrgovinskog poslovanja, FIATA škola špedicije, Škola za pisanje prijedloga za EU fondove, Škola upravljanje lancima nabavke, Akademija digitalnog marketonga, IRU akademija, specijalistički seminari iz oblasti izvoza, prodaje i marketinga, te druge škole, radionice i specijalističke seminare.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Održan webinar „Krizno komuniciranje“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 18. do 20.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Krizno komuniciranje“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio gdin. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao da

  2020-05-21
 • Održan webinar o poslovnom pregovaranju

  Webinar na temu “Poslovno pregovaranje u kriznim vremenima- zašto uopšte pregovarati i kako?“ održan je danas, 20. maja 2020. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung. U uvodnom dijelu webinara, učesnicima su se obratili dr. sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH i Sven Petke, direktor predstavništva Konrad

  2020-05-20
 • Održan webinar „Upravljanje stresom i vremenom“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 13. do 15.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Upravljanje stresom i vremenom“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio g. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te

  2020-05-18
 • Održan webinar „Kreativno rješavanje problema“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 12. do 14.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Kreativno rješavanje problema“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio g. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao

  2020-05-15