CTS | Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Navigacija

CHAMBERTRUST SEAL
PEČAT POSLOVNOG POVJERENJA

CHAMBERTRUST seal je međunarodni pečat poslovnog poverenja, s ciljem podizanja nivoa prepoznatljivosti preduzeća na svjetskom tržištu kao i povećanje njihove konkurentnosti. ChamberTrust pečat je ustanovljen od strane Svjetske komorske mreže – World Chambers Network (WCN), Svjetske komorske federacije – World Chambers Federation (WCF) i Međunarodne trgovinske komore – International Chamber of Commerce (ICC).

ChamberTrust je standardizovani komorski alat dizajniran da pomogne online povjerenju i zastupljenosti preduzeća što predstavlja samo neke od prepreka sa kojima se MSP susreću pri ulasku na globalno elektronsko tržište.
ChamberTrust predstavlja verifikacijski pečat kojim se verifikuju objektivne informacije objavljene na web stranici jedne kompanije: postojanje kompanije, vlasništvo web stranice, proizvodi i aktivnosti…itd.
Izdaje se na period od godinu dana, uz mogućnost obnove, ukoliko preduzeće i dalje ispunjava tražene uslove.

ChamberTrust ® > Jedinstveni, verifikacijski Poslovni direktorij

Business-to-business-verifikacijski pečat koji omogućava preduzećima širom svijeta da lako nađu nove poslovne partnere čije je postojanje, profil, proizvodi i usluge ovjereno od strane Komore.

ChamberTrust ® > Ko može da dobije ChamberTrust ® pečat?

Sve kompanije na svijetu mogu da se prijave za Chamber Trust pečat  za svoje korporativne web stranice. Pečat je prevashodno osmišljen da pomogne malim i srednjim preduzećima (MSP), koja su već aktivna, ili koja su zainteresovana da razvijaju nova tržišta u međunarodnoj trgovini.

ChamberTrust ® > Zašto mi treba ChamberTrust ® pečat?

Chamber Trust predstavlja povjerljivi pretraživač striktno fokusiran na kompanije, njihove aktivnosti i proizvodne linije. Pored toga što posjetiocima “ovjerene” web stranice jedne kompanije pruža dodatni uvid i informacije, ChamberTrust obuhvata četiri glavne beneficije za kompaniju koja ima ChamberTrust pečat, a to su:

  • obezbjeđuje uticaj i priznavanje putem verifikacije od strane Komore omogućavajući kompaniji da se istakne u moru drugih MSP;
  • redovno promoviše nove proizvode i usluge putem pretraživača;
  • obezbjeđuje globalno prisustvo putem web stranice mreže Svjetskih komora ( World Chambers network-WCN);
  • uključuje besplatnu uslugu objavljivanja koja omogućava kompaniji da svaki mjesec izda saopštenje za javnost do 2000 karaktera u odjeljku “Global media room”!

ChamberTrust ® > U četiri koraka do ChamberTrust ® pečata :

  1. Popuniti on-line upitnik
  2. Priložiti potrebnu dokumentaciju Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH navedenu na on-line upitniku; popuniti Izjavu o tačnosti podataka i pogledajte Izjavu o odricanju od odgovornosti
  3. Uplatiti godišnju registraciju/naknadu (uputstvo)
  4. Objaviti CHAMBERTRUST pečat na svom web sajtu (i na dokumentaciji preduzeća)
  5. Redovno ažurirati podatke (preko Komore)

Sve dodatne informacije o mogućnostima za dobijanje CHAMBERTRUST seal – Pečata komorskog poslovnog poverenja, zainteresovana preduzeća mogu dobiti na sljedećoj adresi:

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Branislava Đurđeva 10, 71 000 Sarajevo

BHEPA-Agencija za promociju izvoza BiH

Tel: + 387 33 566 235

E-mail: chambertrust@komorabih.ba

web: www.komorabih.ba