Grupacija organizatora sajmova u BiH

O Grupaciji

Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini je oblik artikuliranja interesa članova Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VTK BiH), čija je osnovna djelatnost organizacija međunarodnih i domaćih sajmova i izložbi.

Članice Grupacije mogu biti i pridružene članice VTK BiH – preduzeća koja su u funkciji realizacije projekta sajma ili izložbe (preduzeća koja se bave opremanjem sajamskog prostora, špediteri, banke, osiguravajuća društva, itd.), na osnovu odluke Upravnog odbora VTK BiH.

Prava i dužnosti članica Grupacije su prava i dužnosti članice VTK BiH utvrđena Zakonom i njenim Statutom. Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini se osniva i djeluje u okviru VTK BiH i nema status pravnog lica.

Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini uvijek u svom radu mora poštovati principe rada i zadatke VTK BiH i svojim aktivnostima ne smiju nanositi štetu drugim odborima, grupacijama, asocijacijama i članovima komorskog sistema, niti svojim radom dovoditi u neravnopravan položaj druge djelatnosti, odnosno grane privrede.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za članice, organe i tijela Grupacije obavlja Uprava stručnih poslova VTK BiH.

Zadaci Grupacije

Djelatnost i zadaci Grupacije organizatora sajmova u BIH proizilaze iz zadataka VTK BiH, s time što Grupacija svoju aktivnost usmjerava prema konkretnim potrebama i interesima članica, a naročito na:

 • Usklađivanje interesa članica te predlaganje mjera na stvaranju što povoljnijeg i ravnopravnog poslovnog ambijenta u BiH, te poboljšanju uslova sajamskog poslovanja;
 • Saradnju sa stručnim službama VTK BiH i nadležnim državnim organima i institucijama na pripremi zakonskih i podzakonskih propisa iz domena rada Grupacije;
 • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH na kategorizaciji i klasifikacija sajamskih organizatora i manifestacija u zemlji u pogledu opremljenosti i osposobljenosti pojedinih organizatora, a u skladu sa međunarodnim standardima;
 • Saradnja sa nadležnim državnim organima i drugim institucijama u cilju harmonizacije pravila i ponašanja, standardizacije, te profesionalnog i stručnog osposobljavanja i edukacije kadrova članica Grupacije organizatora sajmova;
 • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti sajamske industrije u BiH, te harmonizacija istih na nivou cijele države a u skladu sa međunarodno priznatim standardima;
 • Usklađivanje termina održavanja sajmova i izrada kalendara sajmova;
 • Praćenje i analiziranje statističkih pokazatelja i privrednih kretanja u ovom sektoru privrede u zemlji i komparacija sa međunarodnim statistikama;
 • Usklađivanje poslovanja članica Grupacije sa međunarodnim tehničkim standardima u sajamskoj industriji;
 • Saradnja sa nadležnim organima svih nivoa na provođenju i kontroli primjene utvrđenih standarda i pravila;
 • Praćenje i podsticanje primjene novih tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada članica Grupacije;
 • Učešće u pripremi i radu mješovitih komisija i ekspertnih grupa u cilju uređivanja odnosa i zaštite interesa članica Grupacije;
 • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH, na profesionalnom i stručnoj edukaciji i osposobljavanju kadrova članica Grupacije kroz učešće na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima i sl.;
 • Saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Organizacija nastupa i prezentacije mogućnosti članica na sajmovima u zemlji i inostranstvu, te kroz zajedničke nastupe na pojedinim manifestacijama;
 • Obavljanje i drugih aktivnosti koje su od interesa za članice Grupacije.

Grupacija organizatora sajmova u VTK BiH može, u saradnji s nadležnim državnim organima i tijelima, pokretati inicijative i predlagati mjere ekonomske politike koje se tiču unapređenja sajamske industrije u BiH a time i poslovanja njenih članica.

bhprivreda
 • Panel diskusija “Regionalni lanci vrijednosti i nove prilike za izvo …

  Predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine učestvovali su danas na panel diskusiji “Regionalni lanci vrijednosti i nove prilike za izvoz” koja je u organizaciji projekata“Jačanje izvoznih potencijala MSP na Zapadnom Balkanu 6” održana danas u okviru Sajma privrede u Novom Sadu. Navedeni projekat implementira GIZ GmbH,a isti je odobren od strane Njemačkog Ministarstva za ekonomsku

  2019-05-14
 • Poziv kompanijama za izlaganje na sajmu „MUNICH APPAREL SOURCE“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa Švicarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i drugim partnerima, organizuje zajednički nastup bosanskohercegovačkih firmi na sajmu odjeće „MUNICH APPAREL SOURCE“ koji će se održati od 03. do 05. septembra 2019. godine u Minhenu (Njemačka). “Munich Apparel Source” sajam obuhvata sljedeće izlagačke kategorije: muška i ženska konfekcija, čarape, donji veš,

  2019-03-26
 • Sajmovi u aprilu u Republici Turskoj

  Ured savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu obavještava o sajmovima koji će se održati u Repubilici Turskoj u aprilu mjesecu. U okviru sajmova održaće se Buer Mission Programi tokom kojih će biti održani brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik kompanije) gore pomenutog Programa

  2019-03-14
 • Sajam namještaja u Budvi – poziv za bh. firme

  U toku su pripreme za 43. Sajam namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju, koji će se od 3. do 7. aprila 2019. god, održati na Jadranskom sajmu u Budvi, Crna Gora. Organizator Jadranski sajam, kao i svake godine, zainteresiranim bosanskohercegovačkim firmama odobrava popust od 30% na cijenu izlagačkog prostora (prijavni obrazac sa cjenovnikom

  2019-02-25