Asocijacija grafičke i papirne industrije

O grafičkoj i papirnoj industriji

Papirna i grafička industrija su grane privrede koje imaju značajne kapacitete i potrebu znatno većeg izvoza. Iako su uvozno ovisne grane privrede, kontinuirano povećavaju i izvoz.Za veću konkurentnost u izvozu su neophodna velika ulaganja u nabavku savremene opreme, educiranje kadrova i promjena poslovne politike.

O Asocijaciji

Asocijacija grafičke i papirne industrije je oblik interesnog organizovanja članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada papira i štampa. Članice Asocijacije obavljaju sljedeće djelatnosti po KD BiH:

DE/21 PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA

 • proizvodnja celuloze, papira i kartona
 • proizvodnja proizvoda od papira i kartona

DE/22 ŠTAMPARSKA DJELATNOST

Zadaci Asocijacije

Asocijacija grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine utemeljena je na Statutu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Pravilniku o organizaciji i radu Asocijacije.
Zadaci Asocijacije grafičke i papirne industrije su usmjereni naročito na:

 • Pokretanje inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera koje će uticati na stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje firmi iz oblasti grafičke i papirne industrije i saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama u Bosni i Hercegovini;
 • Organiziranje tematskih rasprava i okruglih stolova iniciranih od strane članica;
 • Organiziranje i saradnja na organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi iz oblasti grafičke i papirne industrije u inozemstvu;
 • Organiziranje poslovnih susreta sa zainteresiranim firmama iz oblasti grafičke i papirne industrije;
 • Organiziranje stručnih seminara i radionica u cilju upoznavanja članica sa najnovijim tehničko-tehnološkim dostignućima;
 • Kontinuirano obavještavanje članica Asocijacije o ostvarenim proizvodnim i izvozno-uvoznim rezultatima poslovanja;
 • Saradnja i koordinacija saradnje privrednih komora i drugih asocijacija u zemlji u cilju ujednačavanja ekonomskog položaja članica Asocijacije, te pripreme i realizacije projekata od zajedničkog interesa za vanjskotrgovinsko poslovanje;
 • Saradnja Asocijacije sa međunarodnim asocijacijama, privrednim komorama, ambasadama i privrednim subjektima drugih zemalja u cilju veće promocije grafičke i papirne industrije Bosne i Hercegovine i stvaranja poslovnih kontakata na međunarodnom planu;
 • Rad na Informativnom biltenu grafičara Bosne i Hercegovine koji se izdaje tromjesečno ( četiri broja u toku godine);
 • Promoviranje rada Asocijacije grafičke i papirne industrije publikovanjem aktuelnih informacija iz rada Asocijacije u časopisu «REG print» Zagreb, u glasilu „Balkan News“,“ časopisu Vanjskotrgovinske komore BiH „InfoKom“ i drugim sredstvima javnog informisanja;
 • Saradnja sa Fakultetom za tehničke studije u Kiseljaku, Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu, Srednjom tehničkom školom grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija u Sarajevu i drugim obrazovnim institucijama koje podržavaju razvoj grafičke i papirne industrije;
 • Učešće u radu radnih grupa, expertnih timova i tehničkih komiteta iz oblasti standardizacije i preuzimanja EU direktiva.

Statistika

bhprivreda
 • Održana druga sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne indust …

  U Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je druga sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije VTK BiH, na kojoj je glavna tačka bila prezentacija projekta 4.o Industrija i njena primjena u grafičkoj, papirnoj i ostalim granama industrije. Predstavnici kompanije „Grafotex“ iz Banja Luke Jovica Janković i Anja Janković održali su prezentaciju projekta u kojoj

  2019-11-28
 • Održana druga sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industr …

  Na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku održan je sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Prije početka sastanka članice su obišle Fakultet za tehničke studije, koji je  funkcionalno i savremeno opremljen sa potrebnim učionicama, kabinetima, bibliotekom i pratećom infrastrukturom. Predstavnici Fakulteta su goste upoznali sa istorijatom Fakulteta, organizacijom

  2019-06-27
 • Održana Druga Skupština Asocijacije grafičke i papirne industrije

  U kompaniji „Neimax“ u Visokom održana je druga Skupština Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore BiH. Prije početka sastanka članice su obišle proizvodne pogone kompanije „Neimax“ koja je locirana na 6.000m² prostora, proizvodi sve vrste valovitog kartona i kutije od valovitog kartona. Kompanija posluje po međunarodnim standardima i više od trećine proizvodnje je usmjereno

  2019-04-01
 • U prostorijama VTK BiH održana reizborna Skupština Asocijacije grafi …

  U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održana je reizborna Skupština Asocijacije grafičke i papirne industrije. Na sastanku su usvojena godišnja dokumenta: Izvještaj o radu Asocijacije u 2017. i Plan rada Asocijacije za 2018. godinu. Također, članovi Skupštine su izabrali Odbor Asocijacije koji broji 11 članova,kao i predsjedavajuće Asocijacije: JASMIN MUMINOVIĆ, direktor „UNIONINVESTPLASTKA“ SEMIZOVAC, BOŠKO BORISAVLJEVIĆ, direktor”

  2018-05-09