Poziv za učešće na seminaru „Etika u poslovanju/Poslovni integritet“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije…