Usklađenost ugovornog prava u BiH sa pravnom stečevinom EU u pogledu ugovora između privrednih subjekata (B2B ugovori) i ugovora između privrednika i potrošača (B2C ugovori)

Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH organizira seminar na…