Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je UNDP objavio „Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju…