Poziv za učešće u posjeti državno-privredne delegacije Bosne i Hercegovine Grčkoj, Atina

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da će ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,…