Održan seminar na temu Coaching kao menadžerska vještina

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju, u saradnji sa “Adizes South East Europe (ASEE” organizirala je…