Posjeta učenika JU Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole Sarajevo

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Sektor za edukaciju u saradnji sa Kabinetom predsjednika VTK uspješno je organizovao…