Poziv na edukaciju „Zaštita prava intelektualnog vlasništva u skladu s EU standardima kao element i preduslov poticajnog poslovnog okruženja“

Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te uz podršku Predstavništva fondacije Konrad…