Tradicionalni susreti međunarodnih cestovnih prijevoznika

„Aktualna kretanja u međunarodnom cestovnom prijevozu“ je tema tradicionalnih susreta bosanskohercegovačkih međunarodnih cestovnih prijevoznika putnika i tereta…